Napište záznam o aplikaci nebo profesionální službě

Až napíšete přehled společnosti, jste připravení napsat záznamy pro svoje aplikace nebo služby.

 

1. Pojmenujte softwarovou aplikaci nebo profesionální službu.

Název by měl být krátký. Používejte jednoduchý a jednoznačný styl. Poskytnuté informace musí být aktuální.

Požadavky:

 • Musí obsahovat minimálně 1 slovo a maximálně 10 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 70 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 100 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
 • Název nemůže být stejný jako existující produkt společnosti Microsoft.
 • Pokud vaše služba prodává produkt společnosti Microsoft, musí název služby obsahovat slova „Sales“ (Prodej) nebo „Reseller“ (Prodejce). Příklad: Microsoft Dynamics Reseller.
 • Pište první písmena jednotlivých slov velkým písmenem. Pokud však název nabídky tvoří určitou značku, uveďte název přesně ve znění této značky.
 • Vytvoříte-li záznamy pro několik oborů nebo využíváte záznamy specifické pro určitou aplikaci si službu, zacházejte s jednotlivými seznamy jako s jedinečnou nabídkou. Název jednotlivých služeb musí jasně reflektovat zamýšlené použití či obor.

 

2. Napište záznam o aplikaci nebo profesionální službě.

Záznam vytvoříte i pomocí jasných a stručných odpovědí na následující otázky (v uvedeném pořadí).

 • Uveďte, k čemu vaše aplikace nebo služba slouží a jaké záležitosti zákazníka řeší.
 • Uveďte, jaké technologie společnosti Microsoft tato aplikace nebo služba vylepšuje nebo na kterých staví.
 • Uveďte výhody nabízené touto aplikací nebo službou v seznamu s odrážkami.

Požadavky:

 • Musí obsahovat minimálně 20 slov a maximálně 250 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 1 800 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 2500 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
 • Musí uvádět, jaká je vaše aplikace nebo služba, k čemu slouží a jakých tři až pět výhod přináší zákazníkům.
 • Neměly by zde být cenové nabídky, adresy URL nebo kontaktní informace, jako je například fyzická adresa společnosti, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
 • Vytvoříte-li záznamy pro několik oborů nebo využíváte záznamy specifické pro určitou aplikaci si službu, zacházejte s jednotlivými seznamy jako s jedinečnou nabídkou. Popis jednotlivých nabídek je nutné rozlišit a zacílit použitím klíčových slov, jež jsou specifické pro dané použití či obor.

Kroky pro vytváření

Záznam vytvoříte i pomocí jasných a stručných odpovědí na následující otázky (v uvedeném pořadí).

 • Uveďte, k čemu vaše aplikace nebo služba slouží a jaké záležitosti zákazníka řeší.
 • Uveďte, jaké technologie společnosti Microsoft tato aplikace nebo služba vylepšuje nebo na kterých staví.
 • Uveďte výhody nabízené touto aplikací nebo službou v seznamu s odrážkami.


Požadavky:

 • Musí obsahovat minimálně 20 slov a maximálně 250 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 1 800 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 2500 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
 • Musí uvádět, jaká je vaše aplikace nebo služba, k čemu slouží a jakých tři až pět výhod přináší zákazníkům.
 • Neměly by zde být cenové nabídky, adresy URL nebo kontaktní informace, jako je například fyzická adresa společnosti, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
 • Vytvoříte-li záznamy pro několik oborů nebo využíváte záznamy specifické pro určitou aplikaci si službu, zacházejte s jednotlivými seznamy jako s jedinečnou nabídkou. Popis jednotlivých nabídek je nutné rozlišit a zacílit použitím klíčových slov, jež jsou specifické pro dané použití či obor.
.