NESS Czech

Řízení kampaní

od společnosti NESS Czech
 • Typ aplikace

  Modul plug-in
 • Obchodní potřeba

  Marketingová komunikace
 • Funguje s

  Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Konkrétní obor

  Obecné – Platí pro všechny

Středně velké a malé společnosti (SME) nemohou kopírovat marketing velkých firem – nemají často k dispozici samostatné marketingové oddělení s dostatečnými zdroji a investiční prostředky na rozsáhlé propagační kampaně.

Jedna z velkých příležitostí právě pro SME společnosti je využívání nových kanálů, a to nejenom – dnes velmi populárních – sociálních sítí. Společnosti se tu díky vlastní flexibilitě mohou výrazně odlišit od konkurence. Tyto výhody ale často ztrácejí vinou nahodilých a neřízených marketingových aktivit bez potřebných nástrojů.

Typické nedostatky SME společností ve vedení kampaní...

• Nedostatečná segmentace
• Nedostatečná kontrola marketingových nákladů
• Chybějící vlastní nástroj na hromadné oslovení
• Nedostatečná analýza výsledků právě probíhající nebo ukončené kampaně
• Neefektivní řízení pracovníků při vedení marketingových kampaní

Pomůžeme vám:

• Zvýšit produktivitu práce – rychlejší plánování a administrování kampaní,
• Zvýšit počet kampaní i oslovených potenciálních zákazníků
• Zavést segmentaci zákazníků
• Zlepšit plánování a kontrolu aktivit pracovníků
• Mít lepší přehled o nákladech a ziskovosti kampaní
• Koordinovat více kanálů, včetně sociálních sítí

Řešením je Campaign Management

Při řízení marketingových kampaní nelze opomenout žádnou ze tří základních fází – plánování, řízení a vyhodnocení. Všechny uvedené procesy podporuje Campaign Management, vyvinutý společností Ness Technologies pro malé a střední firmy.

Nástroj je postavený na aplikaci operativního CRM od Microsoftu, které je kompaktní a zároveň dostatečně robustní pro spolehlivé a efektivní vedení kampaní. Zároveň umožňuje provoz v cloudu, což šetří nemalé investiční náklady a přidává i funkce, které přináší uživateli větší komfort.

Pro Řízení kampaní ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.