Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji

Podpora a dokumentace

EMRIS

1. Záložkový systém pro platformu SharePoint

od společnosti EMRIS

Systémové řešení pro komfortní správu procesů nad vybraným obsahem s názvem "Záložkový systém" přináší významné usnadnění v práci pro firmy, které řeší správu dokumentů nebo správu procesů. Přináší významnou úsporu času při práci všem účastníkům procesu.

Pomocí jednoduchého uživatelského rozhraní mají účastníci procesu dostupné nástroje a dokumenty pro svou práci a nemusí se pohybovat mezi jednotlivými knihovnami a seznamy, kde jsou položky umístěny.

Aplikace "Záložkový systém" má klientské části pro nasazení na extranetu nebo pro příjem požadavků z jiných systémů. Systém obsahuje aktualizační a publikační službu pro výměnu dat mezi klienty a hlavní aplikací.

Tento záložkový systém je možné použít, pokud například řešíte nějaké požadavky, ať už vnitrofiremní nebo svých zákazníků, nebo pracujete s několika dokumenty nebo se podílíte na několika procesech a na těchto řešeních se podílí několik pracovníků. Pak je záložkový systém pravá volba pro Vás.

Příkladem může být, že Váš pracovník nebo partner (např. prostřednictvím extranetové části systému) zadají požadavek, který po ověření je odeslán do hlavní aplikace ke zpracování. Jednotliví pracovníci, kteří se podílí na jeho řešení (mají definované role a pořadí v procesu zpracování), požadavek zpracují, případně komunikují s partnerem prostřednictvím systému. Po zpracování úkol postoupí pomocí workflow svému nadřízenému ke schválení. Pokud je zpracování úkolu schváleno, odchází řešení společně s vybranou dokumentací na partnera nebo na pracovníka s požadavkem na dokončení.

Všichni účastníci procesu se pohybují v jednotném systému, jednoduše mohou připojovat dokumenty, spouštět předdefinované procesy, přidávat komentáře, zúčastnit se připomínkovacího procesu (který se může opakovat) až po konečné schválení - vše z jednoho rozhraní, bez nutnosti hledání příslušných souborů nebo dalších činností.

První obrázek zachycuje náhled na "případ", jeho metadata a ikony činností, které uživatel může vykonávat, jako je změna zpracovatele, přizvání kolegů ke zpracování případu, publikace - komunikace na extranet (aktualizace dat) nebo tisk případu.

Pomocí záložek je možné celý případ zpracovat a sledovat průběh zpracování.

Druhý obrázek ukazuje možnost záložky pro uzavření případu. Uživatel vyplní formulář, pokud chybí nějaké položky k vyplnění, je na to systémem upozorněn.

Třetí obrázek zobrazuje možnosti práce s dokumenty - vytváření smluv ze šablon nebo nahrání návrhu protistrany, připojení pracovních verzí.

Pro 1. Záložkový systém pro platformu SharePoint ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3