AutoCont CZ a.s.

AC ProMIS je ucelené řešení informačního systému pro zakázkové projektově orientované společnosti.

Umožňuje vnést pořádek a přehled do desítek souběžně realizovaných zakázek řešících individuální požadavky zákazníků. Může jít o dodávky odborných služeb, vývoj nových řešení a produktů, individuální výrobu, montáže či kombinaci těchto činností, která je typická např. pro komplexní dodávky technologických celků.

Složitost a rozdílnost zakázek či projektů klade velký důraz na jejich kvalitní plánování, řízení, sledování průběhu a vyhodnocování. Na trhu existuje mnoho specializovaných SW nástrojů pro řízení projektů, pro řízení podnikové ekonomiky či pro správu dokumentů. Obvykle jde o samostatná, nepropojená řešení a tím vzniká problém v propojení a návaznosti informací. AC ProMIS tento problém řeší a nabízí to nejlepší ze specializovaných řešení v jednom komplexním systému.

AC ProMIS je vytvořen pro:
- Investory a realizátory projektových zakázek
- Individuální výrobu, montáž Či kombinací těchto činností
- Dodavatele odborných služeb
- Dodavatele komplexních technologických celků
- Podporu vývoje nových produktů a řešení
- Lokální i mezinárodní společnosti

Řešení AC ProMIS pokrývá celý životní cyklus zakázky počínaje obchodní fází, přes přípravu a vlastní realizaci projektu až po dokončení a následnou servisní podporu. Celý průběh zakázky je v AC ProMIS provázaný a řízený pomocí WorkFlow. Vybraná varianta nabídkové kalkulace plynule přechází do plánu a harmonogramu projektu, ze kterého jsou včas generovány požadavky na nákup materiálu a subdodávky služeb.

Během realizace je průběžně evidována spotřeba a rozpracovanost. Při dokončení projektu AC ProMIS pomáhá zabezpečit fakturaci vč. případných víceprací.

Souběžná realizace více projektu klade zásadní důraz na řízení firemního cash flow a vyžaduje přehled o stavu rozpracovanosti. Ekonomika je v řešení AC ProMIS přímo svázána s plánováním a řízením realizace projektu. Už v obchodní fázi lze připravované zakázky promítnout do prognóz cash flow a následně zpřesňovat a upravovat jejich harmonogram a rozsah s přímým dopadem do finančního rozpočtu a výhledu cash flow. U větších projektů je možné i nastavení fakturačních milníku a zádržného. Pro vyhodnocení jsou k dispozici připravené sestavy i pokročilé analytické nástroje Business Inteligence.

Pro AC ProMIS ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Verze

2009

Datum uvedení na trh

1.1.2010
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3