Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji

Podpora a dokumentace

Nebylo uvedeno žádné logo společnosti.

DIMENZE++ (IS pro řízení výrobních, obchodních a ekonomických firemních aktivit)

od společnosti CENTIS, spol. s r.o.

Poskytuje přesný a aktuální přehled o stavu firmy a o vztazích mezi firmou a jejími partnery. Umožňuje analyzovat firmu z hlediska účetního i z hlediska toku financí. Zajišťuje přístup k aktuálním informacím na různých úrovních řídící struktury firmy. Byl vyvinut na bázi nejnovějších softwarových technologií, které samy o sobě vytvářejí předpoklady pro práci velkého počtu uživatelů s velkým objemem dat zpracovávaných v reálném čase. Předpoklady dané softwarovou technologií byly dokonale využity, takže uživatel dostává v podobě informačního systému velmi silný a komfortní nástroj k řešení komplikované podnikové administrativy srozumitelným způsobem. Poskytuje dostatečnou volnost při přizpůsobování systému organizacím různého zaměření a současně dokáže omezit činnost jednotlivých uživatelů a chránit tak data před neoprávněnými či nechtěnými zásahy nepovolaných osob. Umožňuje pružně reagovat na specifika jednotlivých podniků volným definováním libovolných dokladů, jejich hierarchie a toku dat mezi nimi.

HLAVNÍ VLASTNOSTI DIMENZE++

- modulární INFORMAČNÍ SYSTÉM pro komplexní řízení výrobních a obchodních podniků
- PLÁNOVÁNÍ VÝROBY v neomezených i omezených kapacitách
- APS řešení ZAKÁZKOVÉ I HROMADNÉ VÝROBY (včetně VARIANTNÍ)
- DYNAMICKÉ ÚČETNICTVÍ (propojení s WORKFLOW)
- řešení ODBYTu DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ
- DIGITÁLNÍ ARCHÍV (výkresy, obchodní dokumenty, došlé faktury...)
- INTERNETOVÝ OBCHOD (b2b, b2c, scm)
- AUTOMATIZOVANÝ REPORTING (www, e-mail, pdf, ...)
- ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (bankovní styk, EDI, xml, ...)
- TECHNOLOGIE KLIENT-SERVER (3 a více-vrstevná architektura, technologie Microsoft)
- IMPLEMENTAČNÍ POSTUPY PROPRACOVANÉ A PROVĚŘENÉ NA VÍCE NEŽ STOVCE INSTALACÍ
- REALIZACE IMPLEMENTACÍ VE 3 AŽ 6 MĚSÍCÍCH PŘEDREALIZAČNÍ AKCEPTAČNÍ TEST(odstranění rizika pořízení a přesná kalkulace nákladů)


Pro DIMENZE++ (IS pro řízení výrobních, obchodních a ekonomických firemních aktivit) ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.