Hodnoceno
4,0
Počet hvězdiček: 4

Cena

K prodeji
GIST, s.r.o.

GIST Intelligence má celkové hodnocení Počet hvězdiček: 4  od 3 zákazníků.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Využití ve společnosti PMDP, a.s.

 • 4,5
 • Celkové hodnocení Počet hvězdiček: 4,5

Recenze od:PMDP Recenze z:22.2.2013

Pozitiva
GIST Intelligence byl ve společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. implementován zejména z důvodu tvorby kalkulací kompenzace MHD, ziskovosti externích činností a efektivního reportingu pro vedení společnosti. V průběhu dalších let byly do GIST Intelligence doimplementovány další oblasti – modul řízení mezd, řízení cash –flow a nově se zavádí modul na řízení procesů. GIST Intelligence je uživatelsky přívětivý systém, pomocí něhož lze jednoduše tvořit výstupy pro management společnosti. Díky GIST Intelligence došlo ke zkvalitnění poskytovaných informací a zvýšení rychlosti jejich předávání. Nejdůležitější informace a výstupy napříč společností jsou umístěny v tzv. reportingové mapě. Kladně lze hodnotit snadnou modifikovatelnost systému bez nutného zásahu konzultantů.
Negativa
Na produktu jsem neshledali žádné zásadní nedostatky.
 • Cena 4
 • Doba nutná k nasazení 4,5
 • Odpovídá potřebám 4,5
 • Kompatibilita 5
 • Výkon 4

Pro 0 % z 0 uživatelů byla tato recenze užitečná. Pomohla i vám? Ano nebo Ne | Nahlásit tuto recenzi | Zobrazit odpověď

Využití v PANAV, a.s.

 • 3,5
 • Celkové hodnocení Počet hvězdiček: 3,5

Recenze od:JiriSvozil Recenze z:11.2.2013

Pozitiva
Produkt GIST Intelligence nám přinesl odlišný pohled na data, které nám poskytuje základní celopodnikový systém. Umožňuje nám na všech stupních řízení zkvalitňovat řídící procesy a zajišťovat potřebné informace pro rozhodování. Dále nám tento systém přinesl zkvalitnění reportingu společnosti, kdy hlavní reporty za společnost jsou uspořádány podle jednotlivých stupňů v reportingové mapě. Tyto reporty jsou navíc systémem automaticky aktualizovány, což také přispělo k efektivnějšímu řízení společnosti.
Negativa
v některých případech (velké množství dat na zdroji) zdlouhavé přepočítávání pohledů
 • Cena 3
 • Doba nutná k nasazení 4,5
 • Odpovídá potřebám 4
 • Kompatibilita 3,5
 • Výkon 3

Pro 0 % z 0 uživatelů byla tato recenze užitečná. Pomohla i vám? Ano nebo Ne | Nahlásit tuto recenzi | Zobrazit odpověď

Využití GIST Intelligence ve společnosti Linaset, a.s.

 • 3,5
 • Celkové hodnocení Počet hvězdiček: 3,5

Recenze od:RichardZeman Recenze z:7.2.2013

Pozitiva
Flexibilita, přizpůsobení se podmínkám a potřebám naší společnosti. Podpora při realizaci řešení a jeho rozvoji. Možnost řešení dále rozvíjet. Přiměřená cena.
Negativa
Nutnost doladit aplikaci v případech rozšíření jejího provozu nad novou verzi excelu.
 • Cena 3
 • Doba nutná k nasazení 3,5
 • Odpovídá potřebám 4
 • Kompatibilita 3,5
 • Výkon 3,5

Pro 0 % z 0 uživatelů byla tato recenze užitečná. Pomohla i vám? Ano nebo Ne | Nahlásit tuto recenzi | Zobrazit odpověď

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.