KODYS, spol. s r.o.

K.asset Evidence Majetku

od společnosti KODYS, spol. s r.o.

K.asset je systém, který výrazně zrychluje, zpřesňuje a zjednodušuje evidenci a inventarizaci hmotného majetku.
Využívá čárové kódy nebo RFID.
Je vhodný pro malé i pro velké organizace.

Jak systém funguje
Systém může fungovat jako nadstavba již užívaného informačního systému (data jsou z tohoto systému importována), nebo může sloužit přímo, jako jediná, „kmenová“ evidence.
Položky majetku jsou označeny plastovou odolnou etiketou s čárovým kódem, inventárním číslem a názvem. Etiketami lze označit i místnosti. Potisk etiket zajišťuje termotransferová tiskárna ZEBRA, která může být součástí systému.
V případě potřeby zajistíme vytištění požadovaných etiket na zakázku.

Práce s kartami majetku

Jádrem systému je aplikační program provozovaný na PC umožňující práci s kartami majetku. Karta majetku standardně obsahuje základní údaje, jako inventární číslo, název, pořizovací cena, datum zařazení, výrobní číslo, druh atd. Položkám majetku je možné přiřadit umístění a zároveň ho přiřadit zodpovědné osobě.
Je podporováno tříúrovňové členění umístění - středisko, oddělení, místnost.

Webové rozhraní systému K.asset

Proces inventarizace je díky webovému rozhraní pohodlnější a efektivnější, zejména pro organizace, jejichž hmotný majetek je situován ve více lokalitách, často vzdálených.

Využití snímačů čárového kódu

K.asset dokáže přímo spolupracovat s termotransferovými tiskárnami ZEBRA a umožňuje podle různých kritérií vybrat skupinu položek majetku pro vytištění etiket. Přenosné terminály s vestavěným snímačem čárového kódu slouží při inventuře jako elektronické záznamníky výsledků. Před inventurou se nahraje stávající stav majetku do paměti terminálů. Při inventuře obsluha postupně snímá čárové kódy majetku. Terminál po sejmutí identifikuje majetek a vyhodnotí, zda se nezměnilo umístění. Výsledek je zaznamenán do paměti a automaticky zapíše i datum a čas a jméno pracovníka, který inventuru provádí. Po ukončení inventury jsou data převedena zpět do aplikace na PC, kde jsou v přehledné formě zobrazena. Výsledky inventury lze vytisknout ve formě sestavy nebo provést jejich export v elektronické formě. Systém dovoluje i paralelní práci s více terminály a průběžné převádění dat z terminálů do PC v průběhu inventury.

Rychlá návratnost investice

Zhruba 6 měsíců po instalaci, což je doba nutná na označení majetku a rutinní zvládnutí obsluhy systému, dokáže systém zrychlit provádění inventury 2 až 3 krát při podstatném snížení chybovosti.

Pro K.asset Evidence Majetku ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Verze

4.2

Datum uvedení na trh

1.1.2011
Kopie obrazovky 1 z 1
Kopie obrazovky 1 z 1