KODYS, spol. s r.o.

K.field - Systém Pro Pracovníky V Terénu

od společnosti KODYS, spol. s r.o.

K.field, ucelený systém pro mobilní práci s daty v terénu určený zejména pro:

-práci servisních techniků
-doplňování nápojových, cigaretových a potravinových automatů
-opravy strojů v terénu
-odečítací služby

Systém K.field využívá mobilní terminály Motorola s operačním systémem Windows Mobile 5.0, 6.0, 6.1.

Co systém pro pracovníky v terénu K.field umožňuje:
Základem systému K.field je PC aplikace, ve které zodpovědní pracovníci zadávají data, využívané techniky při práci s terminálem v „terénu“. Jedná se například o zadání otázek a odpovědí, na které bude technik odpovídat a u otázek je možné definovat varianty odpovědí, požadavky na zadávání hodnot, pořadí otázek a podobně, dále naplnění možných navštívených lokací zařízení. Pro prvotní naplnění kmenových dat z informačních systémů je možné využít komunikační rozhraní standardně využívající textových souborů.

Další skupinou uživatelů jsou vedoucí, kteří přidělují práci jednotlivým technikům. O přidělené práci se mohou technici dozvědět okamžitě prostřednictvím on-line spojení, případně v dávce ve chvíli, kdy technik navštíví centrálu. Vedoucí pracovníci mají možnost sledovat vykonanou práci pomocí různých reportů.

Vlastní operátoři pomocí mobilních terminálů zadávají údaje o doplňovaných automatech, opravovaných strojích, případně odečtených měřidlech. Systém K.field zaznamená datum a čas uskutečnění zápisu operace. Dále se zaznamená skutečnost, zda byl sejmut čárový kód, nebo byla informace zadána z klávesnice terminálu. Tato skutečnost nutí technika, aby byl fyzicky přítomen na zadané lokaci nebo při zadaném zařízení.

Systém K.field vyžaduje MS Windows Server 2003 a vyšší s IIS, minimálně MS SQL Server 2005/2008 Workgroup Edition, v závislosti na počtu připojených uživatelů.

Synchronizace dat v systému pro pracovníky v terénu K.field:
-dávkové řešení – synchronizace se uskutečňuje fyzicky u počítače při pravidelných návštěvách centrály
-on-line pomocí technologie GPRS / EDGE / 3G / HSDPA

Pro K.field - Systém Pro Pracovníky V Terénu ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Datum uvedení na trh

1.1.2000