MARBES CONSULTING s.r.o.

KOMPETIO - kompetenční centrum

od společnosti MARBES CONSULTING s.r.o.
 • Typ aplikace

  Místní aplikace
 • Obchodní potřeba

  Správa identity, ochrana osobních údajů, Správa lidských zdrojů
 • Funguje s

  Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 64-Bit, Microsoft SQL Server Desktop Engine, SQL Server 2008 R2, Windows Active Directory (AD)
 • Konkrétní obor

  Obecné – Platí pro všechny, Profesionální služby, Vláda

KOMPETIO je komplexní řešení pro správu organizační struktury, uživatelů, jejich přístupových oprávnění do informačního systému úřadu. Spravuje agendy a agendové role, přiřazuje tyto agendy jednotlivým uživatelům pro přístup do Informačního systému základních registrů (ISZR).

Umožňuje načtení agend z RPP (registr práv a povinností), evidenci certifikátů, principy SSO (single sign-on) a mnohé další funkce.

Charakteristika
KOMPETIO kromě správy organizační struktury, pracovníků zařazených v této organizační struktuře, jejich přístupových práv do evidovaných aplikací nabízí další možnosti.

Především se jedná o řízení přístupu do ISZR. Jednotlivým oprávněným uživatelům jsou přiřazeny agendy a agendové role, pod kterými přistupují do ISZR. V každé agendě či agendové roli lze přiřadit patřičná oprávnění do jednotlivých aplikací provozovaných v rámci úřadu. Zjednoduší a zpřehlední se tak správa oprávnění uživatelům.

Pomocí KOMPETIO si vytvoříte nejen „lokální registr práv a povinností“ , ale vznikne ucelená evidence uživatelů a jim přidělených agend a činnostních rolí pro komunikaci s ISZR.

Pro KOMPETIO - kompetenční centrum ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.