Allium, s.r.o

Allium Spisová služba

od společnosti Allium, s.r.o
 • Typ aplikace

  Místní aplikace
 • Obchodní potřeba

  Správa dokumentů, Řízení procesů v podniku
 • Funguje s

  Microsoft SharePoint Foundation 2010, Microsoft SharePoint Server 2010
 • Konkrétní obor

  Vláda, Vzdělání, Zdravotní péče

PŘEHLEDNÁ SPRÁVA DOKUMENTŮ A ÚČINNÉ ŘÍZENÍ SOUVISEJÍCÍCH PROCESŮ
Spisová služba společnosti Allium představuje kompletní modulární řešení pro centrální evidenci, správu a podporu zpracování dokumentů. Řešení podporuje práci jak s přijatými dokumenty z různých zdrojů (pošta, fax, datové schránky, email), tak s vlastními dokumenty vytvořenými uvnitř organizace během celého jejich životního cyklu, včetně odeslání, archivace a skartace.

Přínosem rozšíření spisové služby o související agendy, postupy a procesy je mimo jiné zvýšení produktivity uživatelů díky eliminaci nadbytečné komunikace (už jste schválil? dostali jsme již podklady? ve kterých řízeních se čeká na mě?)

Řešení spisové služby společnosti Allium je vybudováno na platformě Microsoft SharePoint, která je solidním základem pro vybudování řešení, které pokrývá nejen základní funkce
spisové služby, ale hlavně podporu navazujících agend a procesů.

VÝHODY ŘEŠENÍ
- produkt splňuje legislativní požadavky kladené na Elektronické systémy spisové služby (zák. 499/2004 Sb., zák. 190/2009 Sb., Národní standard pro ESSS z r. 2010 a související předpisy)
- snadná rozšiřitelnost o moduly zajišťující komunikaci s vnějším světem (podatelna, výpravna), tj. Datové schránky, elektronická podání apod.
- evidence jednotlivých správních řízení a jejich atributů a příloh; odlišné sady atributů
u různých typů agend nebo správních řízení
- automatizace a sledování pracovních postupů prostřednictvím definovaných workflow, tzn. vedení a sledování různých typů správních řízení
- vyhledávání, řízení přístupu, integrace s aplikacemi MS Office, škálovatelnost a další standardní vlastnosti SharePoint

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ŘEŠENÍ
- škálovatelnost - podle potřeb organizace je možné řešení postupně rozšiřovat
- podpora kompletního životního cyklu dokumentů - od příjmu až po skartaci
- podpora práce s Datovými schránkami - je možné pracovat s libovolným množstvím schránek
- podpora práce s elektronickým podpisem a časovou značkou
- podpora Document Management Systému na bázi Microsoft SharePoint možnost definice šablon pro oběh dokumentů
- podpora více organizací - jedno řešení umožňuje podporu pro více firem (princip holdingu, který má více dceřiných organizací)
- komplexní evidence přijaté a vypravené pošty, podací deník
- vazba na další systémy - Dynamics NAV, Dynamics AX, Dynamics CRM.

Pro Allium Spisová služba ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.