Skil, spol. s r.o.

APS Marketing - manažerský IS pro podporu prodeje

od společnosti Skil, spol. s r.o.

APS Marketing 3.0 je manažerský informační systém pro podporu rozhodování, zaměřený na komplexní analýzu prodeje a nákupu.

Umožňuje uživatelským způsobem analyzovat údaje, pocházející z primárních informačních systémů (Prodej, Nákup, Finance, …). Výsledkem analýz jsou informace, které jsou z primárních údajů jinak obtížně zjistitelné - například bonita klienta, pozice firmy na trhu dle geografického rozložení, aj.

Verze 3.0 vychází z dlouhodobých zkušeností uživatelů předchozích verzí a využívá moderní technologie firmy Microsoft.

Typickými uživateli systému APS Marketing 3.0 jsou manažeři, pracovníci marketingu, prodeje a nákupu obchodních a výrobních firem, kteří preferují jednoduché ovládání, vysokou variabilitu řešených analýz s možností použití nástrojů výrazně zjednodušujících a zrychlujících práci. Systém je velmi pružný, například s cílovými objekty (partneři, produkty) lze pracovat jednotlivě, nebo je sdružovat do skupin. Filtry primárních dat lze nakonfigurovat dle potřeb uživatele, například se zaměřením na sledování prodejců, poboček, slev, a podobně.

Příklady řešených problémů:

Žebříčky odběratelů (různá kritéria).
Platební morálka (bonita) odběratelů.
Zjištění výrobků rozhodujících pro tvorbu zisku.
Analýzy prodeje podle regionů - můžeme si například vytvořit regiony podle oblasti působnosti obchodních zástupců a sledovat jejich výkonnost či úspěšnost při využití funkcí pro práci s regiony. Ale například činnost obchodních zástupců můžeme porovnávat i jiným způsobem — viz dále.

Jak se vyvíjí marže u výrobků?
Srovnání prodeje s minulými lety.
Plní se plán prodeje?

Srovnání obchodních zástupců podle výsledků prodeje. Údaj o tom, který obchodní zástupce kterou obchodní transakci realizoval, může být součástí primárních dat v podobě hodnoty filtru. Srovnání je pak realizováno na základě těchto hodnot filtrů. Podobným způsobem může být zaveden například filtr pro střediska, takže například můžeme srovnávat vzájemně střediska.

Přednosti systému APS Marketing 3.0:

Grafické i numerické výstupy.
Srozumitelnost, jednoduché ovládání, rychlé zaškolení.
Nevyžaduje se znalost programování.
Vysoká variabilita vytvářených analýz.
Aktivní práce s mapami (jak zadávání filtrů dle oblastí, tak výstup výsledků v podobě mapy).
Členění období na časové řady (dny, týdny, dekády, měsíce, roky, uživatelsky definované).
Možnost zadávat plány prodeje a nákupu a sledovat jejich plnění.
Lze přepínat jazykové prostředí (české, slovenské, anglické)

Pro APS Marketing - manažerský IS pro podporu prodeje ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Verze

3

Datum uvedení na trh

10.1.1995
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3