COMPAREX CZ, s.r.o.

BOSS (Back Office Support System)

od společnosti COMPAREX CZ, s.r.o.

BOSS je systém pro podporu běžných kancelářských agend jako jsou evidence majetku, dokumentů, přístupů; žádanky o dovolené a náhradní volna; vyúčtování mobilních telefonů. Mimo běžné evidenční části zajišťuje také část schvalovací s návazností na procesy a organizační strukturu společnosti.

Celé řešení je navrženo modulárně, což umožňuje jeho snadné rozšiřování o další moduly dle měnících se potřeb zákazníka. Ke svému fungování využívá vývojovou platformu BOSS, která poskytuje základní služby systému a sjednocuje prostředí pro práci uživatele.

Platforma BOSS
•Evidence uživatelů, řízení jejich práv a zařazení v org. struktuře
•Hromadné požadavky pro podporu nástupu a odchodu zaměstnanců
•Schvalovací procesy, zástupnost, eskalace
•Evidence úkolů a aktivit napříč moduly
•Podpora vícejazyčného prostředí
•Export pohledů do MS Excel
•Historie změn záznamů
•Kurzovní lístky
•Správa příloh
•Vazba na externí systémy
•Notifikace
•Tisk dokumentů

Vybavení - Eviduje vybavení ve společnosti, včetně jeho umístění a předávání zaměstnancům. Umožňuje evidenci SW a sledování počtu licencí a provedených instalací pro získání podkladů pro audit. Umožňuje napojení na systémy pro audit počítačů. Eviduje i drobný majetek, který se neodpisuje, a proto nebývá veden v účetním systému.

Vyúčtování telefonních hovorů – Rozšiřuje funkcionalitu modulu Vybavení o možnost importu telefonních výpisů od operátorů a aplikování pravidel na jednotlivá volání.

Vozidla - Eviduje vozidla v majetku společnosti, ale i v leasingu nebo půjčená. U vozidel na leasing eviduje parametry smlouvy a sleduje aktuální plnění. Kromě vlastní evidence vozidel, jejich vybavení, servisních prohlídek a oprav, popřípadě záznamů nehod včetně související dokumentace, řeší také výkazy používání vozidel a poskytuje podklady pro zaúčtování používání vozidla a silniční daň.

Datové schránky - Modul pro obsluhu datových schránek a navazující WF vyřízení dokumentu. Součástí může být řešení podatelny a výpravny.

Dovolené - Eviduje nároky zaměstnance na dovolenou a další typy volna, sleduje přesčasy. Řídí proces žádostí o dovolenou, jejich schvalování a umožňuje podrobný přehled čerpání jednotlivých typů volna.

Správa sdílených složek - Přináší standardizovaný proces pro schválení přístupu na zákl. žádostí uživatelů a následné automatické nastavení práv na souborovém systému.

Mezi další moduly patří například Smlouvy, Dodavatelé, Cestovní příkazy (TREX), Směrnice, Rozpočty, Objednávkový systém, Helpdesk a další.

Pro BOSS (Back Office Support System) ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.