Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji

Podpora a dokumentace

Související aplikace a služby

Nebylo uvedeno žádné logo společnosti.

Business Intelligence a Datawarehousing (BI/DWH) řešení s logem Asseco se uplatňují při práci s velkým objemem dat: při volbě strategické orientace firem, při identifikaci problémů, při různých analýzách, dataminingu, apod. Nabídka našich služeb v této oblasti je postavená zejména na produktech
StarMIS a StarDWH.

Oba jsou modulární, komplexní a otevřená řešení Asseco Business Intelligence (BI), která umožňují transformaci údajů na informace a ty poté na nový poznatek. Tato řešení v sobě integrují desetileté zkušenosti s tvorbou datových skladů a BI systémů pro odvětví jako je bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví a veřejnou správu. Získané znalosti problematiky spolu s využitím nejmodernějších informačních technologií jsou základem řešení, která umožňují efektivnější řízení organizace.

Řešení BI je navrženo tak, aby splňovalo následující kritéria:

- zabezpečení jednotného, centrálního, konsolidovaného a normalizovaného zdroje provázaných informací;
- poskytování informací z minulosti, současnosti a odhadů budoucnosti nezávisle na stavu vývoje informačních systémů, které obsahují a poskytují zdrojová data;
- poskytování informací pro široké spektrum uživatelů a různorodé účely s různými typy výstupů;
- jednotný způsob prezentace, ovládání aplikací a dostupnost informací z jednoho místa;
- rozšíření systému z pohledu nových funkcionalit s možností integrace nadstavbových aplikací nebo doplnění centrálních funkcí chybějících v produkčních informačních systémech;
- použití standardních prezentačních nástrojů s orientací na práci využívající webový prohlížeč;
- použití jedné technologie pro celé řešení z důvodu optimalizace nákladů na licence a z hlediska kompatibility jednotlivých modulů řešení;
- důraz na bezpečnost a ochranu informací s jednotnou a škálovatelnou správou přístupových práv;
- vícejazyčnost systémů na úrovni výstupů; předpříprava dat pro hloubkovou analýzu s využitím technik dataminingu.

Pro Business Intelligence ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Kopie obrazovky 1 z 1
Kopie obrazovky 1 z 1