A && L soft, s.r.o.

eCobra Server: Autentizační server

od společnosti A && L soft, s.r.o.

Náš autentizační server ocení zejména ti, kdo nemohou či nechtějí hledat (nebo sami vyvíjet) řešení pro autorizaci přístupu k softwarovým aplikacím a raději využijí řešení schválené odborníky na softwarovou bezpečnost. Provozovatel aplikace zajišťující určité služby integruje produkt eCobra Server a tím vyřeší implementaci silné autorizace přístupu do aplikace. Na charakteru takto chráněné aplikace přitom nezáleží.

Příklady využití: Přihlášení uživatele pomocí jednorázového hesla; autorizace příkazu k úhradě pomocí jednorázového kódu (závislost kódu na údajích příkazu zaručuje, že příkaz nebude pozměněn).

eCobra Server byl oceněn jako nejlepší aplikace v soutěži Windows Azure za měsíc únor 2011.

Autentizační server se osvědčil jako součást řešení elektronického bankovnictví našim zákazníkům z řad předních českých a slovenských bank. Osvědčuje se také jako samostatný produkt. Jako webová služba pro autorizaci přístupu uživatele je využíván zejména zákazníky z bankovního sektoru; v těchto případech je centrálním bezpečnostním prvkem pro různé aplikace včetně distribučních kanálů elektronického bankovnictví.

eCobra Server ověřuje jednorázové, časově závislé číselné kódy pro autorizaci uživatelů, kteří se chtějí přihlásit do softwarové aplikace. Generování jednorázového kódu (a jeho následné ověření) může být také rozšířeno o další údaje (například položky z formuláře platebního příkazu). Potom slouží jednorázový kód jako podpis a chrání zaslaná data (například údaje platebního příkazu) před neoprávněnou modifikací. Tím je dosaženo ochrany před vysoce nebezpečnými typy útoků, jaké hrozí nejen v případě softwarových aplikací pro bankovní (či obecně finanční) oblast.

eCobra Server podporuje:
- eCobra Token, vlastní unikátní řešení pro mobilní autorizaci (aplikaci pro mobilní telefon),
- softwarové nebo hardwarové autentizační kalkulátory výrobců VASCO, a SafeNet,
- SMS autorizaci,
- GRID karty,
- tabulky kódů (TAN),
- ale i běžná statická hesla nebo PINy (pro dosažení základní bezpečnosti nebo jako pojistku proti zneužití jiné metody zabezpečení).

Kromě toho eCobra Server nabízí také správu příslušných zařízení. Podporuje výrobu GRID karet a tabulek kódů, též bezpečných obálek (nazývaných mailer či PIN obálka).

Pro integraci eCobra Serveru si lze zvolit některé z univerzálních rozhraní pro integraci s klientskými aplikacemi (na bázi XML a SOAP či WCF) - produkt vyhovuje nárokům SOA.

Pro eCobra Server: Autentizační server ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.