NESS Czech

Ekoness - kompletní správa agendy životního prostředí vaší firmy

od společnosti NESS Czech
 • Typ aplikace

  Místní nebo online aplikace
 • Obchodní potřeba

  Intranety, extranety, portály
 • Funguje s

  Microsoft .NET Framework, Windows Azure
 • Konkrétní obor

  Oblast veřejných služeb

Řešite problematiku agendy a vykazovani v oblasti životniho prostředi?

Pak se na vaši společnost nejspíš vztahuji povinnosti podle příslušných zákonů – o ovzduší, vodách, odpadech, obalech, chemických látkách a přípravcích a o integrované prevenci – a ohlašování organům statni správy prostřednictvím integrovaného systému plněni ohlašovacích povinností (ISPOP).

Jaké problémy firmy mají?
• Výkazy požadované státní správou musí pracovníci vyplňovat manuálně a za použití různých typů elektronických formulářů;
• Chybí přehled nad celou organizací, provozovny nesdílí data;
• K aktuálním datům neexistuje okamžitý a snadný přístup;
• Není zajištěna integrita dat a jejich bezchybný převod do formulářů státní správy – tím dochází k chybnému vyplnění výkazů a riziku penalizace firmy.

Řešením je EkoNess

• Pokrývá ohlašovací povinnost ve čtyřech oblastech agendy životního prostředí: voda | ovzduší | obaly a odpady | integrovaný registr znečišťování (IRZ);
• Umožňuje on-line přístup k informacím pro pracovníky;
• Umožňuje centrální správu agendy životního prostředí ve firmě, která může mít i desítky provozoven po celé republice;
• Pomáhá s efektivním vykazováním pomocí ISPOP;
• Umožňuje uživatelům snadný a okamžitý on-line přístup k informacím a datům
• Zajišťuje souhrn a převod informací do standardizovaného formuláře pro odeslání hlášení v požadovaném formátu

Pro Ekoness - kompletní správa agendy životního prostředí vaší firmy ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.