Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji

Podpora a dokumentace

Související aplikace a služby

Softec CZ s.r.o.

Finanční analýza klienta

od společnosti Softec CZ s.r.o.

FINAS - Finanční analýza klienta je aplikace určená pro finanční poradce a zprostředkovatele prodeje finančních nástrojů. S pomocí aplikace může finanční poradce provádět analýzu finanční situace klienta, zachytit cíl finanční strategie a navrhnout několik variant řešení, jak dané cíle dosáhnout.

Finanční analýza klienta podporuje celý proces zpracování finančního plánu. V prvním kroku jsou do aplikace zaznamenány údaje klienta (finanční i nefinanční), cíle finanční analýzy a stávající portfolio smluv klienta. V dalším kroku poradce s pomocí aplikace postupně připraví řešení pro klienta, zváží, které smlouvy je vhodné ponechat, které upravit či zrušit a připraví návrhy nových smluv na uzavření. Pečlivě připravené a zpracované řešení poradce následně prezentuje klientovi. Dodatečné úpravy dle přání klienta nejsou žádným problémem, protože všechno je zpracováno elektronicky. Po odsouhlasení klientem je možné stiskem jediného tlačítka vytvořit finální výstup - finanční plán. Všechny připravené a zpracované obchodní případy zůstávají uloženy ve firemní databázi a není problém se k nim kdykoliv vrátit, přesunout na jiného poradce, nebo poslat na analýzu metodickému pracovníkovi, který ji ověří z hlediska kvality poskytnuté služby klientovi.

Benefity řešení:
- Výrazně zvýšená efektivita zpracování dat.
- Vodící algoritmy pro správnou analýzu finanční situace klienta.
- Rychlý a úplný pohled na klienta a jeho obchodní historii.
- Pro klienta možnost výběru řešení z variant.
- Profesionálně vypadající výstupy.
- Vyřešené problémy s připadnou ztrátou informací po poradcích, kteří odešli ze společnosti.
- Přes průzor firemní kultury transparentní přehled o zpracovaných řešeních finanční strategie.

Pro Finanční analýza klienta ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.