Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji
Nebylo uvedeno žádné logo společnosti.

Informační systém HelpDesk společnosti Skill nabízí softwarovou podporu při zajištění vyšší míry automatizace a celkového zefektivnění procesů servisní, technické a aplikační podpory organizací a společností všech velikostí. Pokrývá informační potřeby související s celým životním cyklem řešení požadavků/případů uživatelů informačních systémů.
Řešení IS HelpDesk se skládá ze čtyř aplikací:
­ Základní aplikace pro běžné uživatele, která umožňuje běžnému uživateli založení případu a monitorování jeho stavu včetně náhledu na případy ostatních uživatelů.
­ Servisní aplikace umožňuje operátorům a technikům případy uzavírat, předávat dál k řešení, stornovat, filtrovat, seskupovat, řadit, rozesílat e-maily, opatřovat různými poznámkami a komentáři. Vedoucím pracovníkům umožňuje plánovat rozpis služeb pracovníků jejich servisních týmů, apod.
­ Administrační aplikace slouží administrátorům ke konfiguraci modulů, servisních týmů – jejich obsazení, teritoriální působnost a pracovní doba, time-line – časové eskalační řady, mapovací procedury, číselníky, atp.
­ Eskalační služba je služba windows, která periodicky vykonává požadované akce nad případy. Její činnosti jsou plně konfigurovatelné. V základní konfiguraci:
o Posouvá případ definovanými stavy, vypočítává další časový úsek případu – podle určené časové eskalační řady – s ohledem na pracovní dobu servisního týmu, s ohledem na víkendy a svátky.
o Předává odpovědnost za neřešené případy vyšším funkcionářům.
o Rozesílá notifikační e-maily definovaným uživatelům nebo skupinám.
Uvedení IS HelpDesk do provozu výraznou měrou přispívá k zajištění efektivní komunikace mezi koncovým uživatelem a pracovníkem podpory, a tím i k výraznému zkrácení času potřebného na vyřešení problému uživatele – v průměru o 40 %.

Pro HelpDesk ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Verze

4.2

Datum uvedení na trh

15.2.2008
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3
Kopie obrazovky 1 z 3 Kopie obrazovky 2 z 3 Kopie obrazovky 3 z 3