Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji

Podpora a dokumentace

Související aplikace a služby

Nebylo uvedeno žádné logo společnosti.

HelpDesk pro Microsoft Office SharePoint 2007

od společnosti KAKTUS Software, spol. s r.o.

Je určený nejen pro oblast informačních technologií, ale pro všechna odvětví vyžadující stálou a včasnou podporu zákazníků či pracovníků (například v obchodě, výrobě, dopravě, telekomunikacích, bankovnictví).

HelpDesk pro Microsoft Office SharePoint 2007 zároveň slouží k evidenci řešených problémů, termínů, odpovědností, způsobů řešení a poskytování souvisejících informací. Rychlá a přehledná komunikace je základem pro efektivní zpracování požadavků. Možnosti aplikace HelpDesk pro SharePoint 2007:

- Napojení na MS Office;
- Vytáření vlastních Web Parts;
- Statistické výstupy;
- Integrované vyhledávání;
- Centrální správa uživatelů;
- Možnost práce s daty z aplikace HelpDesk i v jiných aplikacích SharePoint;
- Jednoduchá rozšiřitelnost;
- Využití Windows Workflow Foundation.

Výhody pro provozovatele:

Dokonalý přehled o vložených požadavcích a způsobu jejich řešení; Možnost upravit veškeré funkce, jako je třídění, filtrování, vyhledávání apod., dle požadavků organizace; Snadná konfigurovatelnost a správa systému umožňující efektivně přidělovat kompetence a statisticky vyhodnocovat řešení jednotlivých požadavků; Propojitelnost s ostatními systémy zefektivňující řízení vnitropodnikových procesů; Archivace veškerých záznamů zabezpečující dohled nad všemi podnikovými procesy; Možnost definovat role, které určují rozsah využívání aplikace jednotlivými uživateli.

Výhody pro uživatele:

Rychlé a snadné řešení požadavku díky možnosti požadavek dokonale popsat, vložit přílohy a navrhnout prioritu řešení bez nutnosti detailnější znalosti této aplikace; Možnost průběžně sledovat řešení zadaného požadavku; Automatické zasílání informací o aktuálním stavu řešení požadavku.


Pro HelpDesk pro Microsoft Office SharePoint 2007 ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

Kopie obrazovky 1 z 1
Kopie obrazovky 1 z 1