Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji

Podpora a dokumentace

Nebylo uvedeno žádné logo společnosti.

Kompletní informační systém pro projektově řízené firmy

od společnosti Aquasoft

Integrovaný informační systém je oborovým řešením pro projektově řízené společnosti, jejichž hlavní náplní je poskytování profesionálních služeb. Informační systém původně vznikl pro vlastní potřeby společnosti Aquasoft. Sama je řízena projektově, proto velmi dobře zná potřeby a specifika těchto společností, obzvlášť IT firem.

Obdobně, jako ve většině rychle rostoucích společností, i v Aquasoftu jsme nejprve používali samostatné, dílčí aplikace, zaměřené na podporu jednoho konkrétního procesu nebo činnosti. Hlavním úskalím pak byla vzájemná nekompatibilita těchto aplikací, duplicity, nekonzistence dat a v podstatě nemožnost získání pravdivých souhrnných manažerských výstupů v požadované kvalitě a čase.

Vlastní mnohaletou zkušeností jsme dospěli k přesvědčení, že základem našeho systému musí být robustní podnikové řešení kategorie ERP integrované s dalšími specializovanými aplikacemi, jednoduše rozšiřitelné o nové funkčnosti podle toho, jak rostou a mění se požadavky firmy na informační systémy. Každou implementaci přizpůsobíme konkrétním požadavkům a potřebám zákazníka.

Od informačního systému můžete očekávat:
- kompletní podporu firemních procesů prostřednictvím integrovaného informačního systému
- dokonalý přehled o firmě - aktuální, pravdivé a úplné podklady pro manažérské rozhodování
- lokalizované uživatelské prostředí
- robustní a bezpečné řešení
- flexibilní a snadno přizpůsobitelné řešení

Informační systém poskytuje kvalitní informace pro manažérské rozhodování prostřednictvím zejména následujících manažerských výstupů:

Obchod
- Predikce plnění obchodního plánu
- Rozpracovanost obchodních případů
- Průběh obchodních případů
- Průběh obchodních aktivit
- Spokojenost zákazníků
- Průběh marketingových kampaní

Realizace projektů
- Rozpracovanost projektů
- Hodnocení portfolia projektů
- Predikce plnění plánu realizace
- Chybovost

Lidské zdroje
- Využití kapacit
- Produktivita
- Efektivita vzdělání
- Spokojenost zaměstnanců

Finance
- Čerpání rozpočtu
- Cashflow

Manažerské výstupy jsou dostupné kromě tabulek a grafů, rovněž ve formě tzv. manažerského dashboardu. Výstupy jsou denně aktualizovány, historie je ukládána v datovém skladu. Zaměstnanci mají přístup k informacím podle přístupových práv.

Přehled firemních procesů podporovaných informačním systémem:
Obchod
Realizace projektů
Lidské zdroje
Nákup
Finance
Management

Pro Kompletní informační systém pro projektově řízené firmy ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.