Používání řídicího panelu

Řídicí panel Pinpointu je váš primární zdroj pro správu profilů společnosti, vašich osobních údajů, zjištění výkonu profilu a monitorování požadavků zákazníků.

Přihlaste se k řídicímu panelu pomocí pověření účtu Microsoft spojených s členstvím vaší společnosti v programu MPN. A pomocí odkazů v navigační oblasti na levé straně si zkontrolujte nebo upravte zahrnuté informace.

Zjistěte, jak se můžete identifikovat jako člen vaší společnosti a získat k řídicímu panelu přístup.

Pokud je to vaše první přihlašování k řídicímu panelu, budete muset vyplnit registrační stránku Nový uživatel. Teprve potom se dostanete na podrobnosti vašeho profilu.

 

Přidat a upravit profily

Spravujte všechny svoje profily společnosti, aplikací a profesionálních služeb.

Pokud máte profily v různých zemích nebo jazycích, nezapomeňte si změnit výběr v rozevíracím seznamu Zobrazit záznamy pro, abyste mohli tyto další profily vybrat.

Můžete vytvářet nové profily nebo si pomocí rozevírací nabídky Akce zobrazit a upravovat stávající profily, spojovat profily s dalšími zeměmi nebo si aktualizovat kontaktní informace a informace o sídle vaší společnosti.

 • Upravit podrobnosti
  • V případě možnosti Přehledy společností můžete pomocí této možnosti zadat název, popis, logo a URL webu společnosti.
  • V případě možnosti Aplikace a služby můžete pomocí této možnosti zadat název svého řešení, jeho popis, snímky obrazovek a adresy URL na konkrétní stránky s dalšími informacemi o vašem produktu.
  • Důležité informace: Vaše profily nebudou publikované na webu, dokud je neschválí tým Pinpointu. Nezapomeňte volbou Odeslat ke schválení zahájit schvalovací proces.

 

 • Zobrazit podrobnosti
  • Pomocí této možnosti si můžete zkontrolovat vzhled a stav svého profilu. Nezapomeňte zkontrolovat, že všechny odkazy, loga nebo snímky obrazovek správně fungují.
  • Až bude váš profil publikovaný, budete se moct přes hypertextové odkazy v této nabídce taky dostat na verzi vašeho profilu na živém webu (podle země).

 

 • Přidružit země či oblasti
  • Můžete si změnit země/oblasti, ve kterých se budou vaše profily zobrazovat. Pomocí této možnosti můžete nastavit, že se má jeden profil uvádět v několika zemích, ve kterých se používá stejný jazyk. To, které země budou dostupné, bude záviset na jazyku profilu.
  • Pokud už máte přehled společnosti přidružený ke konkrétní zemi, nebudete moct spojit tuto zemi s dalšími přehledy společnosti.
  • Aby se dala země spojit s aplikací nebo profesionální službou, musíte nejdřív tuto zemi spojit s jedním z vašich stávajících přehledů společnosti.

 

 • Spravovat sídla
  • Pomocí této nabídky se dají na tento profil propojit další pobočky společnosti a aktualizovat kontaktní údaje profilu. To zahrnuje e-mailový kontakt, který budou mít potenciální zákazníci. Tato možnost je dostupná jenom pro přehledy společností.
  • Z této nabídky je taky přístup k nastavení mapy.

 

Upravit osobní podrobnosti

Umožní vám spravovat osobní údaje spojené s vaším účtem Pinpoint.

Můžete si vybrat, jestli chcete nebo nechcete (vyjádřit výslovný souhlas nebo výslovný nesouhlas) dostávat aktuální informace o stavu profilu do doručené pošty, a můžete si taky nastavit e-mailovou adresu pro doručování těchto oznámení.

Poznámka: Přes tuto nabídku nejdou měnit přihlašovací údaje. Ty závisí na ID účtu Microsoft, který je spojený s členstvím vaší společnosti v MPN.

 

Analýzy

Můžete se podívat, jak si vedou jednotlivé profily v počtu návštěv a zobrazení stránek. Můžete taky zjistit, které hledané termíny a filtry zákazníky na vaše stránky přivedly.

Pomocí karty Požadavky se můžete podívat na aktivitu související s kontaktními údaji vašeho profilu.

 

Požadavky zákazníků

Přes tuto nabídku můžete spravovat svoje potenciální zákazníky, které vám vygeneroval Pinpoint. Potenciální zákazníky můžete třídit a zobrazovat z jednoho centrálního místa ve vašem řídicím panelu (a taky jim odsud můžete odpovídat).