Pokyny k profilům webu Microsoft Pinpoint a Marketplace

Pokyny a požadavky k usnadnění zařazení do seznamu

Profil, který zákazníkům sděluje přesnou definici vaší odbornosti, a způsob, jakým vaše softwarové aplikace a profesionální služby odpovídají jejich konkrétním obchodním potřebám, může výrazně zvýšit vaše možnosti získávání obchodních příležitostí.

Podle pokynů dole vytvoříte atraktivní přehled společnosti nebo záznam o aplikaci nebo profesionální službě, a splníte tak požadavky na kvalitu obsahu, formátování a uvedení záznamu v dalších zemích.

Než začnete: Ujistěte se, zda vaše nabídky splňují stanovená kritéria pro softwarové aplikace a profesionální služby webu Pinpoint, a zda má vaše společnost k dispozici veřejně dostupnou adresu URL svých webových stránek.

Vytvoření a revize profilu

Napište přehled společnosti ve třech krocích

Chcete-li vytvořit přehled společnosti, použijte následující výzvy v daném pořadí. Poskytnuté informace musí být aktuální. Tip: Zákazníci chtějí slyšet, jak jim můžete pomoct zajistit rozmach jejich společnosti. Chtějí přesně vědět, co můžete poskytnout – ne jaká je vaše vize nebo poslání.

 1. Uveďte odborné zaměření vaší společnosti.
  [Příklad: Společnost ABC Enterprises zajišťuje pro společnosti fyzická i elektronická školení…]
 2. Vysvětlete výhody vaší nabídky nebo problém, který můžete zákazníkům pomoci vyřešit.
  [Příklad: Pomůžeme vašim zaměstnancům získat praktické dovednosti, díky kterým dokážou okamžitě dosahovat vyšší produktivity a snižovat firmě náklady.]
 3. Uveďte profesionální služby a softwarové aplikace, které chcete propagovat. Použijte v seznamu odrážky.
 4. Požadavky:

  • Musí obsahovat minimálně 20 slov a maximálně 250 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 1 800 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 2500 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
  • Popisuje vaše kvalifikace a odbornost nebo kvalifikace a odbornost vaší společnosti.
  • Je nutné používat právní název společnosti.
  • Neměly by zde být cenové nabídky, adresy URL nebo kontaktní informace, jako je například fyzická adresa společnosti, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
  • Neměl by odkazovat na jinou partnerskou společnost Microsoftu podle názvu, pokud nejde o pobočku nebo pokud nějak nesouvisí s vaší společností nebo pokud s touto partnerskou společností nemáte aktuální smlouvu o partnerství nebo se navzájem nepropagujete v rámci sdílených pracovních příležitostí.

   Pokud nemáte pracovní smlouvy s jinými partnery Microsoftu, může odkazování na jiné partnerské společnosti ve vašem profilu zkreslit výsledky vyhledávání pro vaši společnost a zmást zákazníky, kteří hledají partnery v konkrétních oblastech odbornosti. Pokud uvedete práci pro jinou nebo s jinou partnerskou společností v minulosti, obstarejte si prosím svolení této společnosti k takovéto akci.

Důležitá poznámka: Název společnosti uvedený na webu Pinpoint musí být právní název společnosti, který je registrovaný a licencovaný k obchodování ve vaší oblasti. Název společnosti nesmí obsahovat produkty společnosti Microsoft.

 

Napište záznam o aplikaci nebo profesionální službě ve dvou krocích

Poté, co jste napsali přehled společnosti, jste připraveni napsat záznamy pro své aplikace nebo služby.

 1. Pojmenujte softwarovou aplikaci nebo odbornou službu.
  Název by měl být krátký. Používejte jednoduchý a jednoznačný styl. Poskytnuté informace musí být aktuální.

  Požadavky:
  • Musí obsahovat minimálně 1 slovo a maximálně 10 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 70 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 100 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
  • Název nemůže být stejný jako existující produkt společnosti Microsoft.
  • Pokud vaše služba prodává produkt společnosti Microsoft, musí název služby obsahovat slova „Sales“ (Prodej) nebo „Reseller“ (Prodejce). Příklad: Microsoft Dynamics Reseller.
  • Pište první písmena jednotlivých slov velkým písmenem. Pokud však název nabídky tvoří určitou značku, uveďte název přesně ve znění této značky.
  • Vytvoříte-li záznamy pro několik oborů nebo využíváte záznamy specifické pro určitou aplikaci si službu, zacházejte s jednotlivými seznamy jako s jedinečnou nabídkou. Název jednotlivých služeb musí jasně reflektovat zamýšlené použití či obor.

   

 2. Napište záznam o aplikaci nebo profesionální službě.
  Záznam vytvoříte i pomocí jasných a stručných odpovědí na následující otázky (v uvedeném pořadí).
  • Uveďte, k čemu vaše aplikace nebo služba slouží a jaké záležitosti zákazníka řeší.
  • Uveďte, jaké technologie společnosti Microsoft tato aplikace nebo služba vylepšuje, nebo na kterých staví.
  • Uveďte výhody nabízené touto aplikací nebo službou v seznamu s odrážkami.

  Požadavky:

  • Musí obsahovat minimálně 20 slov a maximálně 250 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 1 800 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 2500 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
  • Musí uvádět, jaká je vaše aplikace nebo služba, k čemu slouží a jakých tři až pět výhod přináší zákazníkům.
  • Neměly by zde být cenové nabídky, adresy URL nebo kontaktní informace, jako je například fyzická adresa společnosti, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
  • Vytvoříte-li záznamy pro několik oborů nebo využíváte záznamy specifické pro určitou aplikaci si službu, zacházejte s jednotlivými seznamy jako s jedinečnou nabídkou. Popis jednotlivých nabídek je nutné rozlišit a zacílit použitím klíčových slov, jež jsou specifické pro dané použití či obor.

Poznámka ohledně výběru kategorií: Po vytvoření záznamu s vaší aplikací či službou můžete vybrat až tři kategorie Relevantních obchodních potřeb, až tři platné obory a až pět produktů Microsoft, které spolupracují s vaší nabídkou. Čím specifičtější budete ve výběru kategorií a popisu hodnoty a výhod vaší aplikace či profesionální služby, tím lepší budou vaše šance na získání zákazníků. Obecné záznamy s mnoha přidruženími mohou vést k zařazení na nižší prioritu ve výsledcích hledání.

Požadavky na kvalitu a formátování

Když vytvoříte nebo upravíte profil a odešlete jej ke schválení, zkontrolují jej členové týmu webu Pinpoint a týmů webů Marketplace konkrétních produktů. Kvalita profilu se posuzuje z následujících hledisek:

Kvalita a tón obsahu

 • Používání první osoby: „Máme znalosti v oblasti...“, „Naše služby vám pomohou...“
 • Přehled společnosti je zaměřen na dovednosti a odborné zaměření, které vaše společnost nabízí.
 • Výpis aplikací a služeb je zaměřen na účel vašich nabídek a výhody, které mohou zákazníci očekávat od jejich zakoupení.
 • Jsou dodrženy pokyny v části Vytvoření a revize profilu výše, které přesně určují, jaké informace mají být zahrnuty.

Požadavky na formátování a gramatickou správnost

 • Vyhněte se chybám v pravopisu, psaní velkých a malých písmen, interpunkci nebo gramatice.
 • Nepoužívejte symboly ochranných známek produktů společnosti Microsoft.
 • Nepoužívejte tučné písmo, kurzívu ani podtržení.
 • Nepoužívejte formátování. Formátujte obsah pouze jako prostý text.

Grafické soubory

Přidáváte-li do žádosti nebo služby loga společnosti či snímky obrazovek, odkazujte na soubory ve formátu GIF nebo JPEG o následující velikosti:

 • Soubor s logem společnosti: rozměry v pixelech 100 × 100 (š × v)
 • Snímek obrazovky produktu nebo služby: rozměry v pixelech 640 × 480 (š × v)
Požadavky na zemi a jazyk

Přehled společnosti a výpis vašich aplikací nebo služeb musí být písemný a v mateřském jazyce konkrétní oblasti, v níž působíte. Například na webu Pinpoint v USA budou uváděny pouze aplikace a profesionální služby nabízené v USA a s popisem v angličtině.

Při odesílání profilu na nový web Marketplace musí být web, na který odkazujete, ve stejném jazyce jako web Marketplace. Jestliže se vaše společnosti nachází například ve Spojeném království a vy chcete přidat profil na německý web Marketplace, musíte přidat odkaz na německou verzi svých webových stránek. Přečtěte si další informace ohledně uvedení záznamu v jiném jazyce nebo zemi.

Profil je dokončen. Co dále?

Přenos registrovaných informací z programu Microsoft Partner Network (MPN) na řídicí panel webu Pinpoint obvykle trvá nejvýše tři pracovní dny. Po dokončení přenosu informací na řídicí panel webu Pinpoint se můžete přihlásit k řídicímu panelu webu Pinpoint, zkontrolovat stav přehledu společnosti a provádět změny. Zobrazení změn na webu Pinpoint může trvat až 10 pracovních dnů. Získejte další informace ohledně doby publikování profilu.

Další pokyny ohledně odesílání a optimalizaci profilu získáte na stránce Optimalizace profilu nebo si přečtěte Nejčastější dotazy partnerů.

Máte další otázky? Kontaktujte tým podpory MPN.

 

Vraťte se do Centra partnerů webu Pinpoint.