Proč se můj profil na webu Pinpoint nezobrazuje?

Řešení častých problémů, které mohou zdržet publikování


Během připojení k programu Microsoft Partner Network (MPN) budete vyzváni k vytvoření přehledu společnosti, který bude popisovat odborné zaměření vaší organizace. Tato informace je obvykle během tří pracovních dnů přenesena na řídicí panel webu Pinpoint. Po této době se můžete přihlásit k řídicímu panelu webu Pinpoint pomocí účtu Microsoft (dříve Windows Live ID) a zkontrolovat stav přehledu společnosti. Pokud přehled nesplňuje pokyny k profilům pro web Pinpoint, můžete podle níže následujících instrukcí provést nezbytné změny. Také ostatní problémy, které by mohly zdržet publikování, jsou podrobněji uvedeny níže na této stránce.

Přehled společnosti nesplňuje pokyny k profilům pro web Pinpoint

Mnoho společností odešle při registraci k programu MPN nekompletní informace nebo nefunkční adresy URL, takže jejich přehledy nejsou schváleny k publikování na webu Pinpoint. Po provedení registrace k programu MPN a uplynutí tří dnů můžete zkontrolovat stav svého přehledu pomocí následujících kroků:

 1. Přihlaste se k řídicímu panelu webu Pinpoint pomocí svých pověření účtu Microsoft.
 2. Budete vyzváni k vyplnění formuláře Registrace nového uživatele webu Microsoft Pinpoint. Vyplňte formulář a vyberte možnost Zaregistrovat v dolní části stránky.
 3. Klikněte na odkaz Přidat nebo upravit profily.

  Poznámka:
  Pokud není odkaz zobrazen v levé části stránky Řídicí panel, je třeba se pro vyřešení potíží přihlásit k programu Microsoft Partner Network. Viz informace uvedené níže.*
 4. Vyberte kartu Přehled společnosti. Pokud bude zobrazeno upozornění na nutnost provedení změn od týmu webu Pinpoint, klikněte na tlačítko Provést změny a upravte profil podle instrukcí tak, aby byl v souladu s pokyny k profilům pro web Pinpoint. Můžete být například vyzváni k opravě nekompletních nebo nedostatečných informací o společnosti nebo nesprávného webu společnosti.

  Pokud se tlačítko Provést změny nezobrazí, vyberte z rozevírací nabídky - Akce - možnost Upravit podrobnosti. Upravte profil, aby byl v souladu s pokyny k profilům pro web Pinpoint. Ujistěte se, zda je přehled společnosti kompletní a zda jsou adresa URL společnosti nebo odkazy na další informace přesné a funkční.

  V tomto okamžiku můžete také přidat záznamy o aplikacích a službách.
 5. Klikněte na položku Odeslat ke schválení ve spodní části stránky.

* Postup řešení potíží pomocí programu Microsoft Partner Network:

 1. Přihlaste se k programu Microsoft Partner Network.
 2. Vyberte z rozevírací nabídky Informace o organizaci na horním navigačním panelu možnost Správa profilu organizace.
 3. Přejděte na konec stránky na část Popis organizace nebo Přehled společnosti.
 4. Zkontrolujte přehled společnosti, abyste se ujistili, zda je v souladu s pokyny k profilům pro web Pinpoint.
 5. Postupujte podle instrukcí k odeslání opraveného přehledu společnosti.

Účet Microsoft není přidružen k vašemu členství v programu Microsoft Partner Network

 1. Postupujte podle kroků, které jsou uvedeny v programu Microsoft Partner Network.
 2. Vyčkejte na přidružení registrace na webu Pinpoint po dobu tří pracovních dnů.
 3. Vyplňte během přihlášení pomocí účtu Microsoft k řídicímu panelu webu Pinpoint formulář Registrace nového uživatele webu Pinpoint a klikněte na možnost Zaregistrovat ve spodní části stránky.

Během registrace k programu Microsoft Partner Network jste neuvedli, zda chcete být zařazeni v adresářích společnosti Microsoft

 1. Přihlaste se k programu Microsoft Partner Network.
 2. Vyberte z rozevírací nabídky Informace o organizaci na horním navigačním panelu možnost Správa profilu organizace.
 3. Přejděte na konec stránky na část Popis organizace nebo Přehled společnosti.
 4. Klikněte na možnost Ano, zařaďte moji organizaci do adresářů partnerů společnosti Microsoft.

Platnost vašeho členství v programu Microsoft Partner Network vypršela

 1. Přihlaste se k programu Microsoft Partner Network.
 2. Vyberte z rozevírací nabídky Stav členství v horní části stránky možnost Membership Center.
 3. Postupujte podle instrukcí k obnovení členství.

Váš profil byl v minulosti publikován na webu Pinpoint, ale v tuto chvíli není zobrazen

K tomuto mohlo dojít ze dvou příčin.

Je možné, že platnost vašeho členství v programu Microsoft Partner Network vypršela

 1. Přihlaste se k programu Microsoft Partner Network.
 2. Vyberte z rozevírací nabídky Stav členství v horní části stránky možnost Membership Center.
 3. Postupujte podle instrukcí k obnovení členství.

Nedávno jste provedli změny svého profilu, které doposud nebyly publikovány

 1. Seznamte se s pokyny k profilům pro web Pinpoint. Důvodem může být, že změny nesplňují pokyny pro publikování.
 2. Přihlaste se k řídicímu panelu webu Pinpoint a zkontrolujte stav sekce profilu, kterou jste upravili (přehled společnosti nebo záznam o aplikaci či službě).
 3. Proveďte změny profilu, aby byl v souladu s pokyny.
 4. Klikněte na možnost Odeslat.

Po dokončení


Jakékoli nové informace budou publikovány na webu Pinpoint do 15 pracovních dnů. (Poznámka: Čas publikování se může lišit v závislosti na zemi.) Jakmile budou nové informace publikovány, můžete se přihlásit k řídicímu panelu a upravit přehled společnosti nebo přidat či upravit záznamy o aplikacích a profesionálních službách.


Máte další otázky? Kontaktujte nás.


Zpět do Centra partnerů webu Pinpoint.