Kdy bude můj profil zobrazen?

Po odeslání ke schválení to může trvat až 10 pracovních dní, než se nové nebo aktualizované profily publikujou.

Pokud váš profil nesplnil pokyny k profilům, dostanete žádost o změny. Přihlaste se ke svému řídicímu panelu, abyste mohli udělat změny, které se po vás chtějí, a pošlete profil znova k dalšímu přezkoumání.

Po schválení vám dojde oznámení o tom, že probíhá publikování vašeho profilu.

Noví členové programu MPN

Pokud jste novými členy programu Microsoft Partner Network, může přenos informací o společnosti z programu MPN na řídicí panel webu Pinpoint trvat až tři pracovní dny. Až se vaše informace migrujou do řídicího panelu Pinpointu, můžete se k řídicímu panelu přihlásit svým účtem Microsoft a poslat svůj profil, který se pak publikuje na živém webu Pinpointu.

Kroky při prvním přihlášení k řídicímu panelu webu Pinpoint:

 1. Přihlaste se k  Řídicí panel webu Pinpoint pomocí účtu Windows Live ID.
 2. Budete vyzváni k vyplnění formuláře Registrace nového uživatele webu Microsoft Pinpoint. Vyplňte formulář a klikněte na možnost Zaregistrovat v dolní části stránky.
 3. Klikněte na odkaz Přidat nebo upravit profily.

  Poznámka:
  Pokud se vám odkaz nezobrazí v levé části stránky Řídicí panel, je možné, že nemáte svůj účet Microsoft spojený s vaší společností v rámci Microsoft Partner Network. Zjistěte, jak na to
  Identifikujte se jako člen vaší společnosti, .
 4. Zvolte kartu Přehledy společností a potom vyberte Upravit podrobnosti z rozevírací nabídky -Akce-. Upravte profil, aby byl v souladu se Pokyny k profilům pro web Pinpoint . Ujistěte se, zda je přehled společnosti kompletní a zda jsou adresa URL společnosti nebo odkazy na další informace přesné a funkční.
 5. Klikněte na položku Odeslat ke schválení ve spodní části stránky.

Partneři, kteří již publikovali na webu Pinpoint

Pokud již máte profil na webu Pinpoint a provedli jste revize existujícího profilu nebo jste přidali nové záznamy o aplikaci nebo službě, potrvá provedení změn až 10 pracovních dnů.


Záznam na produktových webech Marketplace

Pokud jste pomocí řídicího panelu Pinpointu určili, že chcete záznam o aplikaci nebo službě publikovat na produktovém webu Marketplace, bude po zobrazení aktualizovaného profilu na webu Pinpoint trvat zobrazení záznamu na produktovém webu Marketplace až 5 pracovních dnů.


Poznámka:Pokud se aplikace nebo služba nezobrazuje na webu Pinpoint nebo produktovém webu Marketplace a domníváte se, že by se zobrazovat měla, zkontrolujte jejich stav přihlášením k řídicímu panelu webu Pinpoint. Chcete-li vyřešit problémy, které mohou zdržet publikování, můžete si také přečíst informace na stránce Řešení potíží s profilem.