Hodnocení zákazníků a pokyny pro recenze

Odeslání recenze

Můžete odeslat pozitivní nebo negativní zpětnou vazbu týkající se společností, aplikací a služeb, které jsou uvedeny na této stránce.

Na základě toho, jakým způsobem použijete kritéria hodnocení pěti hvězdičkami na pět různých kategorií souvisejících s kvalitou a službou, je také vytvořeno průměrné hodnocení. Pole pro další komentáře umožňuje vložit další podrobnosti ohledně toho, co se vám na určité společnosti, aplikaci nebo profesionální službě líbilo nebo nelíbilo.

Přejděte na stránku společnosti, aplikace nebo služby, k nimž chcete napsat recenzi.

 1. Ve spodní části stránky společnosti, aplikace nebo služby, k nimž chcete napsat recenzi, klikněte na tlačítko Zadat recenzi. Zobrazí se přihlašovací stránka účtu Microsoft (dříve Windows Live ID).
 2. Přihlaste se k webu Marketplace pomocí pověření účtu Microsoft. Zobrazí se stránka hodnocení a recenzí pro společnost, aplikaci nebo službu, k nimž chcete napsat recenzi, včetně formuláře pro hodnocení a recenze a pokynů k vyplnění formuláře.
 3. Podle pokynů vytvořte hodnocení a recenzi pro tuto společnost, aplikaci nebo službu.

Poznámka: Pokud vytvoříte recenzi společnosti, aplikace nebo profesionální služby, které jsou uvedeny na více produktových webech Marketplace (Microsoft Dynamics, Office 365 nebo System Center), vaše recenze bude zobrazena na všech produktových webech Marketplace, na kterých je společnost nebo nabídka uvedena. Recenze nebude zobrazena na webu Pinpoint nebo produktových webech Marketplace jiných zemí, než ze které byla odeslána.

Z důvodu ochrany osobních údajů budete při odeslání recenze požádáni o vytvoření přezdívky. Odeslaná recenze se ihned zobrazí na webu. Může však trvat až dva týdny, než se aktualizuje celkový počet recenzí. Recenze musí být v souladu s Podmínkami použití a následujícími pravidly.

Pokyny

Doporučovaný obsah recenze
 • Nadpis, který představuje stručné shrnutí názorů vyjádřených v recenzi.
 • Konkrétní prohlášení a podrobnosti o tom, co se vám na zkušenosti se společností, aplikací nebo službou líbilo nebo nelíbilo. Příliš stručné a nejasné recenze nemusí být publikovány.
 • Ve vhodných případech můžete uvést srovnání s obdobnými společnostmi, aplikacemi nebo službami.

Poznámka: Týmy webu Pinpoint a webu Marketplace posuzují všechny recenze a odstraní ty, které se zdají být falešné nebo vytvořené zaměstnancem společnosti. Psaní recenzí na vlastní společnost nebo odesílání spamu, ať už pozitivního či negativního, nebude tolerováno.

Nevhodný obsah recenze
 • Informace, které mohou rychle zastarat.
 • Komentáře na jiné recenze nebo hodnocení
 • Příliš krátké nebo obecné komentáře, které jsou vágní a bezvýznamné.
 • Výrazy, které mohou být urážlivé pro jiné uživatele.
 • Nepravdivá nebo zavádějící prohlášení
 • Jména, telefonní čísla nebo adresy, které lze spojit s konkrétní osobou.
 • Značky jazyka HTML nebo adresy URL

Poznámka: Recenze musí vycházet z faktů – popis aktivity, dodávky, úrovně služby nebo kvality produktu. Recenze obsahující urážky, nadávky, neopodstatněná zobecnění nebo nactiutrhačné výrazy budou odstraněny.

Odpovědi na vaše recenze
Společnosti mohou na vaše recenze na webu Pinpoint a webech Marketplace produktů společnosti Microsoft reagovat. Pokud vaše recenze naznačuje nespokojenost, může společnost reagovat na obranu své práce nebo vysvětlit situaci v různých podmínkách. Pokud se tak stane, nebudete o tom nijak informováni.
Vliv hodnocení hvězdičkami na výsledky hledání
V rámci recenze budete požádáni, abyste společnost, aplikaci nebo službu ohodnotili pomocí systému hodnocení pěti hvězdičkami. Tento systém slouží k určení průměrného hodnocení jednotlivých společností, aplikací nebo profesionálních služeb a řazení při vyhledávání na tomto webu.
Kritéria hodnocení aplikací a služeb
 • Cena: Byla cena konkurenceschopná? Obdrželi jste za svou investici odpovídající hodnotu?
 • Doba nutná k nasazení: Byla aplikace nebo služba poskytnuta včas?
 • Splnění potřeb: Řeší implementované aplikace nebo služby účinně potřeby společnosti?
 • Výkon: Fungují aplikace nebo služby podle očekávání?
 • Kompatibilita: Je možné aplikace nebo služby snadno integrovat s vaší stávající nebo novou technologií nebo ji jejich pomocí zdokonalit?
 • Kritéria hodnocení společností
 • Cena: Byla cena konkurenceschopná? Obdrželi jste za svou investici odpovídající hodnotu?
 • Rychlost reakce: Dokázala společnost rychle zodpovědět dotazy nebo reagovat na žádosti?
 • Služby zákazníkům: Bylo jednání společnosti profesionální a pomohlo vám?
 • Kvalita produktu: Měla poskytnutá aplikace nebo služba vysokou kvalitu?
 • Úroveň zkušeností: Dokázala společnost porozumět vašim požadavkům a měla zkušenosti s řešením obdobných záležitostí pro jiné klienty?
 • Nahlášení recenze

  Pokud narazíte na urážlivou recenzi, upozorněte tým webu Pinpoint a týmy webů Marketplace kliknutím na odkaz Nahlásit recenzi. Vaše komentáře posoudíme a podnikneme příslušné kroky.

  Recenze a hodnocení publikované na webu Microsoft Pinpoint a produktových stránkách webu Pinpoint jsou osobní názory jednotlivců, kteří je odeslali. Nejedná se o názory společnosti Microsoft. Společnost Microsoft si (výhradně dle svého uvážení) vyhrazuje právo odmítnout nebo odebrat jakoukoli recenzi, hodnocení nebo jiné materiály, pokud existuje přesvědčení, že dané položky nejsou v souladu s těmito pokyny nebo Podmínkami použití.