A && L soft, s.r.o.

A && L soft, s.r.o.

(0 recenzí – Napsat recenzi na tuto společnost)

Praha, CZE | Zobrazit mapu a adresu

Zobrazit telefonní číslo
Telefon: +420 (28) 486-2333
Fax: +420 284862336

A && L soft, s.r.o.

Projektové vedení (koordinace)

(0 recenzí – Napsat recenzi na tuto aplikaci nebo službu)

Naši projektoví manažeři znají celý proces vedoucí k realizaci softwarového řešení od zahájení až po nasazení řešení do rutinního provozu. Sami si vyzkoušeli různé role a mají porozumění pro potřeby všech zúčastněných. Právě díky tomu mohou efektivně splnit vše, co se od nich očekává:

- Realisticky naplánovat projekt.
- Sestavit a řídit projektový tým.
- Koordinovat činnosti se zákazníkem nebo dalšími dodavateli.
- Identifikovat rizika.
- Zajistit náhradní plán.
- Pružně zareagovat na měnící se potřeby zákazníků (zejména v případě delších projektů).

Pracovní postupy jsou vždy do značné míry podřízeny charakteru projektu, požadavkům či zvyklostem a firemní kultuře zákazníka, termínům a dalším důležitým faktorům projektu. Naši projektoví manažeři usilují o to, aby byli v kontaktu se všemi členy projektového týmu na naší straně i na straně zákazníka.

Pokud zákazník nepreferuje jiný postup, sestaví náš projektový manažer - v případě většího projektu - projektový harmonogram již v době, kdy vznikne definice záměru projektu a posléze navrhuje jeho aktualizace podle potřeby.

Doporučujeme, aby rovněž již na začátku projektu byl stanoven komunikační plán pro oslovení všech účastníků projektu při řešení případných otázek či nesnází v zájmu hladkého postupu.

Základním prvkem jsou pravidelné koordinační schůzky, "status meetingy" a setkání s řídicím výborem zákazníka pro informování obou stran o stavu příprav v rámci projektu.

Náš projektový manažer sleduje čerpání rozpočtu projektu a vyhodnocuje případná rizika jeho přečerpání.

Úkolem projektového manažera je také zajistit optimální složení projektového týmu na naší straně, případně zastupitelnost (u déle trvajících projektů).

Vycházíme zejména z doporučení RUP (Rational Unified Process), případně PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ovšem přizpůsobíme se jakékoli zákazníkem preferované metodice (v tomto směru máme bohaté zkušenosti z projektů pro zákazníky - společnosti - zavázané k dodržování firemních standardů).

Využíváme zejména aplikací z kancelářského balíku MS Office, produktu MS Project pro plánování nebo MS Project Server pro sledování čerpání našich kapacit.

    Pro Projektové vedení (koordinace) ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

    Zadat recenzi

    Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.