CDL SYSTEM a.s.

CDL SYSTEM a.s.

Počet hvězdiček: 5 (Ohodnoceno 8 zákazníky)

Ústí nad Labem, CZE | Zobrazit mapu a adresu

Zobrazit telefonní číslo
Telefon: +420 (47) 523-8111
Fax: +1 (47) 523-8222

CDL SYSTEM a.s.

Informační systém pro veřejnou správu a rozpočtové organizace

(0 recenzí – Napsat recenzi na tuto aplikaci nebo službu)

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV nabízí ucelený nástroj pro evidenci a řízení informací pro organizační složky státu, územně samosprávné celky nebo příspěvkové organizace. Informační systém Microsoft Dynamics NAV umožňuje komplexní vedení finančního účetnictví, vedení všech potřebných analytických a podrozvahových evidencí, propojení s externími aplikacemi pro evidenci daní, dávek a poplatků, propojení s aplikacemi pro evidenci toku dokumentů (Spisová služba) a propojení s mzdovými a personálními systémy.
Základní funkcionality ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV:
• vedení finančního účetnictví pro rozpočtové organizace, státní fondy, příspěvkové organizace, obce a vyšší územně samosprávné celky
• vedení manažerského účetnictví pro potřeby řízení organizace
• možnost členění účetní jednotky na jednotlivé organizační celky včetně komplexního řešení přístupových práv k jednotlivým úrovním organizace
• možnost napojení řízených a ovládaných účetních jednotek
• evidence a řízení rozpočtu v členění na jednotlivé organizační celky dle požadované struktury rozpočtu, propojení finančního účetnictví s rozpočetnictvím, evidence a řízení systému rozpočtových příslibů, kontrola disponibility rozpočtu, evidence rozpočtových změn na různých úrovních organizace, analýzy čerpání rozpočtu
• vedení saldokonta pohledávek a závazků na detailní úrovni dle jednotlivých subjektů, měn, organizací, apod.
• evidence poplatků v souladu se zákonem o místních poplatcích
• vymáhání daňových pohledávek v souladu s daňovým řádem
• řízení hotovostních a bezhotovostních finančních toků pomocí správy pokladen, platebních návrhů, platebních poukazů a propojení s elektronickým bankovnictvím
• vedení skladu – evidence skladových pohybů s použitím různých metod oceňování
• evidence všech typů dlouhodobých majetků včetně majetku najatého, pronajatého nebo majetku v operativní evidenci, evidence všech typů majetkových pohybů včetně odpisování
• možnost oceňování dlouhodobého majetku nejen v účetních hodnotách s využitím různých metod oceňování
• evidence oprav a údržby dlouhodobého majetku
• řízení investic – dlouhodobé plánování, projektové řízení výstavby
• provádění měsíčních a ročních účetních závěrek v souladu s legislativou ČR
• elektronické výkaznictví dle požadavků Centrálního systému účetních informací státu

Reference ve státní správě a samosprávě: Statutární město Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Pro Informační systém pro veřejnou správu a rozpočtové organizace ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.