AffirMate Pro, s.r.o.

AffirMate Pro, s.r.o.

Počet hvězdiček: 5 (Ohodnoceno 2 zákazníky)

Praha 4, CZE | Zobrazit mapu a adresu


AffirMate Pro, s.r.o.

Procesy rychle a chytře / Chytrá mapa procesů

(0 recenzí – Napsat recenzi na tuto aplikaci nebo službu)

Balíček služeb „Chytrá mapa procesů“ má za cíl rychle a bez rozsáhlých detailních analýz identifikovat úzká místa ve firmě, ať už jsou představována nevhodným návrhem činností, způsobem jejich provádění, špatnou organizací práce nebo nedostatkem informací pro rozhodování.

Chytrá mapa procesů výrazně zkracuje čas a dobu dodání prvních výstupů analýzy procesů (obvykle do jednoho až dvou týdnů), a umožňuje rychle zaměřit další pozornost pouze na procesy, jejichž zlepšení přinese firmě největší úspory zdrojů (a tedy nejvíce peněz).

V rámci přípravy Chytré mapy procesů je vytvořen zjednodušený procesní model fungování firmy resp. její vybrané části. Model je vypracován v nástroji MS Excel, který nabízí nejen vizualizaci a analýzu současného stavu, ale především umožňuje simulaci různých variant cílového stavu procesů.

Chytrá mapa procesů obsahuje tyto informace:
- seznam procesů a činností
- vazby procesů a činností na role a organizační strukturu
- požadavky procesů na datové a informační zdroje a aplikace
- frekvence a délka trvání procesů
- požadavky procesů na lidské a finanční zdroje

Každou část zjednodušeného procesního modelu lze dále dále dle potřeby postupně zpřesňovat a vytvářet tak plnohodnotnou procesní mapu firmy.

Chytrá procesní mapa umožní manažerům a vlastníkům firem:
- Rychle porozumět nejdůležitějším souvislostem ve fungování firmy
- Rychle najít prostor pro smysluplné úspory
- Najít potenciál pro zvýšení kvality produktů či služeb při zachování
- Modelovat vliv plánovaných organizačních a procesních změn na náklady a zdroje firmy

  Pro Procesy rychle a chytře / Chytrá mapa procesů ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

  Zadat recenzi

  Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.

  • Cena: Zdarma

  Aplikace od této společnosti

  Další profesionální služby nabízené touto společností