Vytvoření přehledu společnosti

Zákazníci chtějí zjistit, jak jim můžete pomoct zajistit rozmach jejich společnosti.

Chtějí přesně vědět, co poskytujete – ne jaká je vaše vize nebo poslání.

 

Než začnete:

Přečtěte si všechny pokyny k profilům pro web Pinpoint.

Prohlédněte si vzorový přehled společnosti.

 

První věty vašeho přehledu společnosti se budou zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Takže byste v nich měli mít jasné a věcné informace o svých zkušenostech a vašem odborném zaměření.

 1. Uveďte odborné zaměření vaší společnosti.
  • [Příklad: Společnost ABC Enterprises zajišťuje pro společnosti fyzická i elektronická školení…]
 2. Vysvětlete výhody vaší nabídky nebo problém, který můžete zákazníkům pomoct vyřešit.
  • [Příklad: Pomůžeme vašim zaměstnancům získat praktické dovednosti, díky kterým dokážou okamžitě dosahovat vyšší produktivity a snižovat firmě náklady.]
 3. Uveďte profesionální služby a softwarové aplikace, které chcete propagovat. Používejte seznam s odrážkami.

 

Požadavky:

 • Musí obsahovat minimálně 20 slov a maximálně 250 slov. U většiny jazyků, včetně angličtiny, nepřekračujte délku 1 800 znaků. U jazyků jako například ruština, němčina, finština a také v dalších, ve kterých mají slova obvykle větší počet znaků, nepřekračujte délku 2500 znaků. V případě pochybností používejte raději méně slov.
 • Popisuje vaše kvalifikace a odbornost nebo kvalifikace a odbornost vaší společnosti.
 • Je nutné používat právní název společnosti.
 • Neměly by zde být cenové nabídky, adresy URL nebo kontaktní informace, jako je například fyzická adresa společnosti, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.
 • Neměl by odkazovat na jinou partnerskou společnost společnosti Microsoft podle názvu, pokud se nejedná o pobočku nebo pokud nějak nesouvisí s vaší společností nebo pokud s touto partnerskou společností nemáte aktuální smlouvu o partnerství nebo se navzájem nepropagujete v rámci sdílených pracovních příležitostí.

Pokud nemáte pracovní smlouvy s jinými partnery společnosti Microsoft, může odkazování na ostatní partnerské společnosti ve vašem profilu zkreslit výsledky vyhledávání pro vaši společnost a zmást zákazníky, kteří hledají partnery v konkrétních oblastech odbornosti. Pokud uvedete práci pro jinou nebo s jinou partnerskou společností v minulosti, obstarejte si prosím svolení této společnosti k takovéto akci.

Důležitá poznámka: Název společnosti uvedený na webu Pinpoint musí být právní název společnosti, který je registrovaný a licencovaný k obchodování ve vaší oblasti. Název společnosti nesmí obsahovat produkty společnosti Microsoft.

Požadavky na zemi a jazyk

Přehled společnosti a výpis vašich aplikací nebo služeb musí být písemný a v mateřském jazyce konkrétní oblasti, v níž působíte. Například na webu Pinpoint v USA budou uváděny pouze aplikace a profesionální služby nabízené v USA a s popisem v angličtině.

Při odesílání profilu na nový web Marketplace musí být web, na který odkazujete, ve stejném jazyce jako web Marketplace. Jestliže se vaše společnosti nachází například ve Spojeném království a vy chcete přidat profil na německý web Marketplace, musíte přidat odkaz na německou verzi svých webových stránek.

Uvedením nabídek výrazně zvýšíte šanci, že váš záznam zákazníci najdou.  Taky zpřístupníte záznamy svých řešení na produktových webech Marketplace Microsoftu.

Integrace správných klíčových slov

První věc, kterou můžete udělat, abyste svůj profil optimalizovali pro vyhledávače, je to, že do přehledu společnosti a záznamů o aplikacích a službách integrujete klíčová slova.

Klíčová slova jsou slova, která vaši zákazníci používají k vyhledávání vašich aplikací a služeb. Můžou to být slova nebo fráze s orientací na činnosti nebo produkty, které definují:

 • Výhody, které zákazník získá použitím vaší aplikace nebo služby.
 • Konkrétní úlohy nebo cíle, kterých chce zákazník dosáhnout použitím vaší aplikace nebo služby.
 • Metriky dokazují, že profily obsahující slova, která oslovují firemní zákazníky a odpovídají jejich obchodním potřebám, mají největší provoz a umisťují se ve výsledcích hledání na vyšších místech.

Zdroje klíčových slov:

 • Naslouchejte, která slova zákazníci používají při hovoru o svých obchodních potřebách. Je pravděpodobné, že při hovoru o technologických produktech a službách budou používat stejná slova jako při hledání.
 • Používejte online nástroje, například nástroje Bing Keyword Tool od společnosti WordStream, Google Insights for Search a Wordtracker.
 • Pokud chcete vyhledat produkty Microsoftu, které vaše aplikace a služby vylepšují nebo podporují, podívejte se na weby Microsoftu.

Praktické rady k umístění a četnosti klíčových slov:

 • Umístění a četnost klíčových slov v profilu musejí být realistické a správné.  Cílem je vytvoření čtivého profilu, který představuje odborné zkušenosti a mluví k potřebám zákazníků. Vyhledávací moduly webu Pinpoint a Marketplace vyhledávají klíčová slova v následujících místech:
  • Název společnosti: Můžete používat jenom právní obchodní název společnosti. Do názvu společnosti nezahrnujte názvy produktů Microsoftu.
  • Název aplikace nebo profesionální služby: Uveďte názvy nabídek, které zákazníkům sdělí, co dělají. Do názvu aplikace nebo profesionální služby můžete zahrnout název produktu společnosti Microsoft POUZE v případě, že název obsahuje také dodatečný popis nebo dodatek, který uvádí, k čemu zákazníkům vaše nabídka bude nebo jakým způsobem vylepšuje produkt společnosti Microsoft.
  • Přehled společnosti, záznam o aplikaci či službě: První dvě věty v přehledu společnosti, v záznamu o aplikaci či službě jsou nejdůležitější.
   • Jasně lidem říkají, s čím máte odborné zkušenosti.
   • Uveďte, co přesně vaše aplikace nebo služba dělá.
   • Použijte stručná, relevantní klíčová slova a fráze.
  • Název kompetence: Vyhledávací moduly webu Pinpoint a webu Marketplace spojují klíčová slova s názvem získané kompetence.
  • Produkty „Funguje s“: Uveďte konkrétní produkty Microsoftu, které vaše aplikace nebo profesionální služba vylepšuje nebo podporuje. V rozevíracím seznamu v řídicím panelu vyberte relevantní kompatibilní produkty „Funguje s“.
  • Adresa URL webu: Pokud adresa URL webu obsahuje slovo, které se shoduje s klíčovým slovem zadaným do vyhledávače, bude mít tento termín vliv na vyšší prioritu ve výsledcích hledání.