Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji
AffirMate Pro, s.r.o.

Online Manuál je aplikace určená pro sběr informací o procesech, jejich prezentaci, prohlížení a využití pro přímou podporu řízení procesů ve firmě.

Online Manuál využívá grafická schémata procesů, připravená v různých nástrojích (Visio, EISOD, ARIS apod.), a zobrazuje je v interaktivní podobě. Tato podoba má oproti specializovaných nástrojům pro tvorbu procesním modelů řadu výhod, kromě jiného:
- je přístupná a srozumitelná většině koncových uživatelů
- je lépe a levněji distribuovatelná napříč firmou
- je vhodná pro školení nových ale i stávajících pracovníků
- je vhodná pro publikaci nových verzí pracovních postupů, dílčích změn a novinek

Online Manuál také umožňuje přímé interaktivní řízení každodenních činností. S využitím připravených pracovních postupů umí zakládat úkoly a přidělovat je k řešení konkrétním lidem. Tyto úkoly sleduje a jejich plnění průběžně vyhodnocuje.

Online Manuál poskytuje manažerům zpětnou vazbu na fungování jejich oddělení na nastavení procesů, umožňuje identifikovat jejich úzká místa a poskytovat podklady pro rozhodování jak je odstranit.

Online Manuál je tak určen široké škále uživatelů - manažerům, garantům procesů, pracovníkům vykonávajícím činností v popsaných procesech v praxi a v neposlední řadě procesním analytikům.

Online Manuál Vám umožní:
- definování a zaznamenání procesů a pracovních postupů
- průběžné vyhodnocování a optimalizaci procesů
- rychlou dokumentaci změn v procesech a jejich adresnou distribuci k uživatelům
- jednotnou a interaktivní dokumentaci pracovních postupů a školících materiálů
- provádění práce formou úkolů na základě těchto pracovních postupů
- interaktivní reporting fungování procesů, a to jak na úrovni činností, tak celých procesů
- přípravu podkladů pro nastavení a integraci informačních systémů

Hlavní přínosy Online Manuálu:
- Zvýší efektivitu investice do procesů a modelů tím, že umožní pochopit a využít procesní pohled na firmu mnohem většímu okruhu pracovníkům firmy
- Umožní sbíratm dokumentovat a sdílet firemní "best practises"
- Zlepší informovanost managementu o nákladech, úzkých místech a dalších měřitelných parametrech procesů
- Sníží náklady a zvýší rychlost realizace změn v pracovních postupech a procesech

Pro OnLine Manuál ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.

Zadat recenzi

Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.