Ještě nehodnoceno
Počet hvězdiček: 0

Cena

K prodeji
AffirMate Pro, s.r.o.
AffirMate Pro, s.r.o.

AffirMate Pro, s.r.o.

Našim cílem je, aby vlastníci a manažeři společností používali řízení projektů, optimalizaci procesů a informační systémy pro řešení každodenních manažerských úkolů, při prosazování a zavádění změn.

Soustředíme se na Vaše byznys procesy, na jejich zlepšování a na jejich sladění s informačními systémy. Tím mimo jiné maximalizujeme přínos z Vaší investice do informačních technologií.

Naši specialisté jsou vybaveni znalostmi, metodikami, nástroji a především zkušenostmi, které umí vhodně použít pro řešení konkrétních úkolů a cílů na konkrétních zakázkách.

Seznámíme se s tím, jak Vaše společnost funguje, společně s Vámi pak popíšeme, jak společnost změnit a jak nasadit nové nebo upravit současné informační systémy, a navrhneme cestu k dosažení popsaných změn.

Zajistíme manažerskou a odbornou realizaci změny. Zajistíme, aby se procesy ve Vaší společnosti skutečně změnily, a aby se Vaše společnost skutečně začala fungovat dle Vašich představ. Uvádíme do života konkrétní řešení a změny a osobně na nich pracujeme. Pracujeme přímo na místě s Vašimi lidmi a předáme jim naše know-how.

Produkty MS Office 365 a MS Dynamics CRM, které jsou součástí portfolia našich produktů, hrají při zvyšování efektivity procesů našich klientů důležitou roli. V průběhu implementace oba produkty upravujeme, dolaďujeme a integrujeme s prostředím klienta tak, abychom zajistili maximální soulad mezi Vašimi potřebami a možnostmi těchto řešení.

Budete profitovat z reálného, fungujícího zlepšení firemních procesů a zlepšení jejich podpory informačními systémy.