Retningslinjer for profiler på Microsoft Pinpoint og Marketplace

Vejledning og krav til at annoncere

En profil, der fortæller kunder nøjagtigt, hvad din ekspertise er, og hvordan dine softwareapplikationer og professionelle services adresserer deres specikke forretningsbehov, og dette kan kraftigt forøge dine muligheder for kundeengagement.

Følg retningslinjerne nedenfor for at oprette en god firmaoversigt og annoncer for applikationer eller professionelle tjenester – og opfyld kravene til indholdskvalitet, formatering og annoncering i andre lande.

Før du begynder: Sørg for, at dine tilbud opfylder Pinpoints definerede kriterier for softwareapplikationer og professionelle services, og at dit firma har en webadresse til et offentligt tilgængeligt websted.

Oprettelse og revidering af din profil

Skriv din firmaoversigt i tre trin

Brug følgende trin i den viste rækkefølge til at oprette din firmaoversigt. De oplysninger, du angiver, skal være aktuelle. Tip: Kunderne vil gerne vide, hvad du kan gøre for at fremme deres forretninger. De vil vide nøjagtigt, hvad du kan levere, og er ikke interesseret i din vision eller mission.

 1. Angiv din virksomheds ekspertise.
  [Eksempel: ABC Enterprises tilbyder e-learning-kurser og undervisning hos kunden …]
 2. Fortæl om fordelen ved dit tilbud eller problemet, som du hjælper kunderne med at løse.
  [Eksempel: Vi kan hjælpe dine ansatte med at få praktisk viden, som de straks kan udnytte til at øge produktiviteten og mindske udgifterne].
 3. Annoncer de professionelle tjenester og programmer, du vil fremme. Brug punkttegn i annoncen.
 4. Krav:

  • Skal min. være 20 ord og maks. 250 ord. De fleste sprog, herunder engelsk, må ikke at overstige 1.800 tegn. Sprog som russisk, tysk, finsk og andre, der normalt fylder mere i antal tegn, må ikke overstige 2500 tegn. Hvis du er i tvivl, så brug som standard færre ord.
  • Beskriver dine eller din virksomheds kvalifikationer og ekspertise.
  • Skal bruge firmaets juridiske navn.
  • Medtag ikke citater, webadresser eller kontaktoplysninger, f.eks. virksomhedens fysiske adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer.
  • Må ikke henvise til firmanavnet på en anden Microsoft-partner, medmindre det er et datterselskab eller på anden måde associeret med dit firma, eller hvis du har en aktuel aftale med det pågældende partnerfirma om partnerskab og/eller gensidig promovering af fælles arbejdsopgaver.

   Medmindre du har samarbejdsaftaler med andre Microsoft-partnere, kan henvisninger til andre partnerfirmaer i din profil skævvride søgeresultaterne for dit firma og skabe forvirring hos de kunder, der søger efter partnere med specifik ekspertise. Hvis du vil omtale tidligere arbejde for eller samarbejde med et andet partnerfirma, skal du indhente firmaets tilladelse til omtalen.

Vigtig bemærkning: Det firmanavn, som du annoncerer på Pinpoint, skal være det juridiske firmanavn, som er registreret og har licens til at drive forretning i dit område. Firmanavnet må ikke indeholde Microsoft-produkter.

 

Skriv annoncen for din applikation eller professionelle service i to trin

Nu, hvor du har skrevet firmaoversigten, er du klar til at skrive annoncer for dine applikationer og/eller tjenester.

 1. Navngiv din softwareapplikation eller professionelle tjeneste.
  Navnet skal være kort. Benyt et sprog, som er enkelt og ligetil. De oplysninger, du angiver, skal være aktuelle.

  Krav:
  • Skal mindst være et ord og maks. ti ord. De fleste sprog, herunder engelsk, må ikke at overstige 70 tegn. Sprog som russisk, tysk, finsk og andre, der normalt fylder mere i antal tegn, må ikke overstige 100 tegn. Hvis du er i tvivl, så brug som standard færre ord.
  • Det må ikke være identisk med et eksisterende Microsoft-produkt.
  • Hvis din service er videresalg af et Microsoft-produkt, skal ordet "Sales" (eller "Salg") eller "“Reseller" (eller "Forhandler") indgå i servicenavnet. Eksempel: Microsoft Dynamics-forhandler.
  • Skriv det første bogstav i hvert ord med stort. Hvis der er tale om m��rkevarer, skal navnet skrives som normalt, med angivelse af varemærket.
  • Hvis du opretter flere branche- eller brugsspecifikke annonceringer for en applikation eller service, skal hver enkelt behandles som et unikt tilbud. Navnet på hvert tilbud skal klart fremhæve anvendelsesformål eller branche.

   

 2. Skriv annoncen til dit program eller din professionelle tjeneste.
  Følg nedenstående trin nøje i den givne rækkefølge for at oprette en velformuleret annonce.
  • Angiv, hvad din applikation eller service er, og/eller hvilke kundeproblemer den løser.
  • Angiv de Microsoft-teknologier, som danner udgangspunkt for dette program eller denne tjeneste.
  • Fremhæv fordelene ved applikationen eller servicen med en punktopstilling.

  Krav:

  • Skal min. være 20 ord og maks. 250 ord. De fleste sprog, herunder engelsk, må ikke at overstige 1.800 tegn. Sprog som russisk, tysk, finsk og andre, der normalt fylder mere i antal tegn, må ikke overstige 2500 tegn. Hvis du er i tvivl, så brug som standard færre ord.
  • Skal angive, hvad din applikation eller tjeneste er og, hvad den bruges til samt 3 til 5 kundefordele.
  • Medtag ikke citater, webadresser eller kontaktoplysninger, f.eks. virksomhedens fysiske adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer.
  • Hvis du opretter flere branche- eller brugsspecifikke annonceringer for en applikation eller service, skal hver enkelt behandles som et unikt tilbud. Beskrivelsen af hvert enkelt tilbud skal være differentieret og målrettet vha. nøgleord, der er specifikke for anvendelsesformål eller branche.

Vær opmærksom på at vælge kategorier: Når du opretter en annoncering til din applikation eller service, kan du vælge op til tre kategorier for Relevante virksomhedsbehov, op til tre relevante brancher og op til fem Microsoft-produkter, der fungerer sammen med dit tilbud. Jo mere specifik, du kan være i valget af kategori og i beskrivelsen af værdien og fordelene ved din applikation eller professionelle service, jo større er din chance for, at kunderne er interesserede. Generelle annoncer med mange associationer giver lavere søgerangeringer.

Kvalitets- og formateringskrav

Når du opretter eller reviderer din profil og sender den til godkendelse, bliver den gennemgået af medlemmer af Pinpoint-teamet og de relevante produktspecifikke markedsteams. Profilkvaliteten vurderes ud fra følgende kriterier:

Indholdets kvalitet og tonefald

 • Skriv i første person: "Vi har ekspertise inden for…", "Vores tjenester hjælper dig…"
 • Oversigt over virksomhedens fokuserer på færdigheder og ekspertise, som virksomheden tilbyder.
 • Applikations- og serviceannoncer fokuserer på formålet med produkterne og kundernes fordele ved dem.
 • Efterlevelse af vejledning i afsnittet om oprettelse og redigering af din profil ovenfor, der giver besked om præcist hvilke oplysninger der skal medtages.

Formatering og grammatik

 • Ingen stavefejl, forkert brug af store bogstaver, tegnsætningsfejl eller grammatiske fejl.
 • Brug ikke Microsofts varemærkesymboler.
 • Brug ikke fed skrift, kursiv eller understregning.
 • Ingen RTF-formatering. Brug kun almindelig tekst.

Grafikfiler

Når du tilføjer dit firmalogo og skærmbilleder af din applikation eller service, skal du oprette links til filer i GIF- eller JPEG-format i følgende størrelser:

 • Firmalogofil: Pixelstørrelse 100 (b) x 100 (h)
 • Skærmbillede af produkt eller tjeneste: Pixelstørrelse 640 (b) x 480 (h)
Lande og sprogkrav

Din firmaoversigt og annoncen for applikationer eller services skal være skrevet på modersmålet i din egen region. På det amerikanske Pinpoint-marked vil der f.eks. kun blive vist annoncer for applikationer og professionelle services, som tilbydes i USA, og som er beskrevet på engelsk.

Når du sender din profil til et nyt marked, skal det websted, som du opretter et link til, være på samme sprog som markedets. Hvis dit firma f.eks. har adresse i Danmark, og du vil føje din profil til et tysk marked, skal du oprette et link til en tysk version af dit websted. Lær mere om annoncer på et andet sprog eller i et andet land.

Det var det hele! Hvad nu?

Det tager typisk op til tre arbejdsdage for oplysninger om tilmelding til Microsoft Partner Network (MPN) at blive flyttet til Pinpoint Dashboard. Når dine oplysninger er flyttet til Pinpoint Dashboard, kan du logge på Pinpoint Dashboard for at kontrollere statussen for din firmaoversigt og foretage ændringer. Ændringer kan tage op til 10 arbejdsdage, før de vises på webstedet Pinpoint. Lær mere om profiludgivelsestider.

Hvis du ønsker yderligere vejledning om afsendelse og optimering af din profil, skal du gå til siden Optimer din profil eller læse FAQ for partnere.

Har du stadig spørgsmål? Kontakt MPN Support-teamet.

 

Returner til Pinpoint Partner Center.