Der er ikke angivet et virksomhedslogo.

AMC Banking til Dynamics C5

af AMC Consult A/S

AMC Banking for C5 er en integreret løsning til betalinger af dine kreditorer, som håndterer inden- og udenlandske overførelser fra C5 til et pengeinstitut.
Modulet betaler kreditorer, indlæser debitor indbetalinger og afstemmer bankkonti, alt dette i et eller flere regnskaber samtidig. En anden spændende feature i AMC-Banking er at du fra nogle banker kan importere komplette kontoudtog til automatisk udligning. Efter at have importeret et kontoudtog søger C5 automatisk matchende poster i din bankfinanskonto for udligning.
Ud over at de skandinaviske lande i store træk er dækket ind rent formatmæssigt via AMC-Banking, er også en række europæiske pengeinstitutter understøttet. Kontakt AMC-Consult A/S for at for afdækket om din bankforbindelse er med herunder.
Modulet er udviklet af AMC-Consult A/S - Certified Partner og specialister i bankintegrations-løsninger samt moduler.

AMC Banking til Dynamics C5 er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

C5