Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Relaterede applikationer og services

Optimate

Advanced AX Batch --> Batch execution for Dynamics AX

af Optimate

* Behov for batchafvikling * I takt med at virksomheders kompleksitet og datamængder øges, stiger behovet for at afvikle tunge jobs uden for primær arbejdstid som batchjobs. Effektivisering betyder, at der skiftes fra manuelle tasteprocesser til automatiserede kørsler. Det kræver en effektiv og stabil batchafvikler. * Mange fordele * Fordele ved Advanced AX Batch: · Styres inde fra Dynamics AX – stor brugervenlighed · Afvikles som en service, hvilket giver mange fordele, bl.a. stor driftsikkerhed · Sekventiel afvikling af batchjobs · Rapportering af jobs der fejler, hænger eller ikke afvikles · Kræver ingen AX-brugerlicens(er) - benytter COM. Billig løsning. · Baseret på standard Windows værktøjer · Kan overvåges med kendte værktøjer via Windows Eventlog · Jobs kan igangsættes via Scheduleren i Windows eller af events. · Performance counters og integration til performance monitor. · Udviklet til AX 3.0, AX 4.0 og AX 2009 * Styres fra AX * Advanced AX Batch er udviklet i værktøjer uden for Dynamics AX, men styres indefra AX. Herved sikres optimal brugervenlighed. * Serviceafvikling * Advanced AX Batch afvikles som en service, med høj driftssikkerhed og mulighed for at afvikle i baggrund. * Advisering via e-mail / alerts ( AX > 4.0) * Med Notification kan der sendes e-mails eller alerts med adviseringer, hvis jobbet afvikles korrekt, fejler, eller tager for lang tid (hænger). * Ingen AX bruger * Med traditionel batchafvikling benyttes mindst én, ofte flere, Dynamics AX bruger-licenser, og der afsættes ofte dedikerede servere til batchafvikling. Advanced AX Batch bruger en COM-bruger i stedet for fulde AX-brugere, og da løsningen afvikles som en service kan den køre i baggrund på andre servere. Løsningen er således væsentligt billigere i brug ifht. AX licenser * Windows komponenter * Løsningen er udviklet i .NET, og anvender kendte Windows komponenter, såsom Windows Scheduler, Windows Eventlog og Windows Communication Foundation (WCF), for at sikre en effektiv og stabil afvikling. * Avanceret styring af batch jobs * Batch jobs kan afvikles efter tre principper: Tidsstyret Den tidsstyrede eksekvering opsættes med Windows Scheduler, indefra AX Sekventielt Jobs afvikles i rækkefølge – sekventielt - fx at varedisponeringen må begynde, når planlægning af produktioner er afsluttet. Event-styret Eventstyret afvikling tager afsæt i poster i eventloggen, eller filer der gemmes i valgte biblioteker. Hvis en fil modtages, eller en postering indsættes i eventloggen, kan

Advanced AX Batch --> Batch execution for Dynamics AX er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.