Doccura

Doccura Case Management

af Doccura

Doccura Case Management (DCM) hjælper organisationer med at organisere og håndtere deres sager og projekter. Produktet er operationelt orienteret og håndterer en komplet livscyklus for et sagsforløb, dette inkluderer styring af sagsinformationer, informationer omkring implicerede parter og evt. kontaktpersoner. Samtidig med en styring af processen omkring et sagsforløb, som sikrer at en sag håndteres på samme måde og der derfor sker mindre fejl i sagsbehandlingsprocessen.
På sagerne tilknyttes dokumenter, med metadata, og alle dokumenter versioneres.
Den tid der bruges på sagsbehandlingen opsamles af systemet (så vidt muligt automatisk) og giver brugeren mulighed at verificere, modificere og godkende registreringerne. Tidregistreringerne kan herefter eksporteres til økonomisystemet for efterfølgende fakturering m.m.

Doccura Case Managment er for saghåndtering, hvad Microsoft CRM er for Kundehåndtering.

Doccura Case Management er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

3.0

Udgivelsesdato

01-02-2011
Skærmbillede 1 af 1
Skærmbillede 1 af 1