Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Relaterede applikationer og services

Der er ikke angivet et virksomhedslogo.

Edora Smartsuite

af Edora A/S

Med Edora smartsuite, som består af stand-alone modulerne Edora smartplanner, Edora smartmerge og Edora smartsync, kan du digitalisere administrative opgaver og frigøre hænder til servicering af borgere eller jeres kunder.

Jeres medarbejdere vil få et stærkt planlægnings-værktøj og borgerne/kunderne vil opleve en bedre kommunikation og service fra kommunens forvalt-ninger/jeres virksomhed.

Bedre intern koordinering og planlægning:
Edora smartsuite kan bl.a. synkroniseres med jeres kalendersystem (fx Microsoft Outlook eller Lotus Notes) vha. Edora smartsync og holder derigennem styr på den enkelte medarbejders arbejdsopgaver, booking-grad og rådighedstid. Via en intuitiv brugergrænseflade har du fuldt overblik over mødeaktiviteter og kan nemt koordinere aktiviteter på tværs af medarbejdere og teams.

Online booking og automatisk indkaldelse:
Med Edora Smartsuite kan du både tilbyde mulighed for at booke møder online, samt automatisere mødeind-kal-delserne. Via kalendersynkroniseringen tager systemet hensyn til den enkelte medarbejders arbejdsopgaver og kompetenceområder.

Håndtering af kommunikation:
Edora smartsuite kan også kombineres med Edora smartmerge og dermed håndtere al kommunikation med borgere eller kunder automatisk. Systemet kan både varetage fletning af breve, forberedelse til kuvertering og forsendelse - samt generering af e-mails, SMS-beskeder, print, PDF, levering til e-Boks/DokumentBoks, EDH mv.

Via et brugervenligt interface opretter I selv de skabeloner I har brug for, og fastsætter indstillinger for udsendelse. Kort sagt, kan systemet automatisere al kommunikationen.

Edora smartsuite er opbygget af en række kompo-nenter, der kombineres og tilpasses til jeres specifikke behov.

Edora Smartsuite er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

2013

Udgivelsesdato

03-12-2013