Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Support + dokumentation

Relaterede applikationer og services

E Foqus Danmark A/S

Foqus Finance Leasing by E Foqus Denmark A/S

af E Foqus Danmark A/SE Foqus Danmark A/S udvikler Foqus Finance Leasing, en vertikal brancheløsning til Navision, der dækker alle forretningsprocesser hos et finansieringsselskab. Foqus Finance Leasing håndterer også lån og købekontrakter. Foqus Finance Leasing er fuldt ud integreret
til Navision.Foqus Finance Leasing er struktureret over fem hovedprocesser, der hver især repræsenterer de typiske faser i en finansiel kontrakts livsforløb. De fem faser er samlet i overordnede aftaleprofiler. Hver enkelt profil indeholder forskellige valgfri eller bundne
opgaver, tredjeparts forsikrings- eller garantirelationer, bogføringsprofiler, finansielle kalkulationer, omkostningsfordeling, gebyrer, osv. Når en specifik profil vælges, nedarves alle data til den underliggende aftale. Denne effektive profilstruktur tilbyder
ethvert finansieringsselskab et unikt værktøj til nemt at administrere og kontrollere forskellige kontrakttyper. Arbejdsgangene er således logiske for brugerne, som guides automatisk igennem forløbet.


- Tilbud: Her vælger finansieringskonsulenten den aftaleprofil, som aftalen skal baseres på. Kontaktdata, finansiel kalkulation, finansieringsvilkår, oprettelse af leasingobjekter og tilbudsgenerering bliver alt sammen udført i denne fase. Når kunden har accepteret
tilbuddet, er aftalen klar til etablering.

- Etablering: Her kontrollerer controlleren eller den kreditansvarlige at alle forhold er på plads, før aftalen kan startes. Kreditgodkendelse, debitoroprettelse, behørig kundeaccept, køb af leasingobjekter, leverandørbetaling, leverancegodkendelse fra kunden,
dokumentkontrol, PBS og payment management-registrering bliver alt sammen udført i denne fase. Når alt er i orden, kan aftalen overføres til administrationsfasen og startes.


- Administration: Her gennemfører kontraktadministratoren de administrative periodiske aktiviteter. Bogføring, ydelsesopkrævninger, gentagende opkrævninger, rente og indexregulering, rykkere, rentenotaer, henstand, hensættelse, rapportering til ToldSkat osv.
Hvis kunden ønsker at foretage ændringer i perioden, skal aftalen overføres til omlægningsfasen.


- Omlægning: Her behandler kontraktadministratoren alle former for aftaleændringer. Frikøb og tilkøb af objekter, ændring af referencerente og rentetype, ændring af løbetid, ændring af ydelsesprofil, debitorskifte, kontraktsammenlægninger, udløb osv. Hver gang
en aftale ændres, bliver en kopi af den tidligere generation gemt i arkivet.

- Arkiv: Alle omlagte eller udløbne tilbud eller aftaler gemmes i arkivet. Herved bevares den fulde historik.
Til Foqus Finance Leasing er det muligt at anskaffe følgende udbygningsgranuler til en behovsorienteret og funktionel løsning: Kreditindstilling, Sikkerheder, Kreditovervågning, Opgaveadvisering, Rammer, Fleet Management, PBS, Avanceret valuta, Skattemæssige
afskrivninger og Indgående dokumenter. Herudover kan Foqus Finance WEB Kunde og Foqus Finance WEB Leverandør anskaffes.


Foqus Finance Leasing by E Foqus Denmark A/S er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.