GITS A/S

GITS C5 Plan - Planlægning og overblik over fremtiden

af GITS A/S

Når du har en aftale på plads med din kunde, hjælper modulet med at sikre, at der altid er medarbejderressourcer til at udføre det aftalte arbejde. Modulet sørger for at advare om eventuel ressourcemangel på
grund af eksempelvis ferie, overbooking eller dobbeltbooking.

I det planlagte projekt indskrives oplysninger om projektet, dvs. hvem der gør hvad, hvornår og hvor hyppigt.

Man har mulighed for styring af timer, projektarter, ferie, helligdage, sygdom og fravær på et givent projekt.
Planlægningsposter kan angives med forskellige stadier.
 
Desuden er der mulighed for planlægning på tværs af projekter, afdelinger og medarbejdere.
 
Modulet sørger for at danne et skema over alle oplysningerne og markerer dernæst, hvor i skemaet der er opstået dobbeltbookinger mv. På den måde kan man
hurtigt danne sig et overblik over, hvor i processen der kan komme til at mangle ressourcer.

 
Et godkendelsesværktøj med farvemarkering kan styre korrekt overførsel af timer, fravær og ferie fra timeregistreringen.
 
Det er muligt at integrere skemaerne i både projektmodulerne og lønmodulerne.

 
Modulet kører på Microsoft Dynamics C5 2008.

GITS C5 Plan - Planlægning og overblik over fremtiden er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.