Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Support + dokumentation

GITS A/S

GITS Overførsel af finansposter fra C5 til Microsoft Dynamics AX

af GITS A/S


Med denne tilpasning bliver det muligt at anvende C5 løn, selvom man bruger Microsoft Dynamics AX som økonomisystem. Dette er en billigere løsning
for din virksomhed, der hermed slipper for at opdatere hele Microsoft Dynamics AX. Tilpasningen betyder desuden, at du undgår at bruge tid på at indtaste bogføringsbilag fra C5 løn i Microsoft Dynamics AX.


Med tilpasningen kan det lade sig gøre at hente finansposter direkte fra C5 løn. Tilpasningen indeholder en funktion i Økonomikladden, der indlæser
de finansposter i Microsoft Dynamics AX, der er bogført i C5 løn. Den kontrollerer desuden, at tidligere overførte poster ikke bliver genindlæst fra Microsoft Dynamics C5.


GITS Overførsel af finansposter fra C5 til Microsoft Dynamics AX er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.