Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Certificeringer

Relaterede applikationer og services

Agidon A/S

Naddon EDI (Electronic Data Interchange) til Microsoft Dynamics NAV

af Agidon A/S

N/EDI Elektronisk udveksling af købs- og salgsdokumenter.

Modulet giver mulighed for at udveksle købs- og salgsdokumenter (ordrer, fakturaer, kreditnotaer o.l.) elektronisk med h.h.v. leverandører og kunder. Desuden giver modulet mulighed for at samle virksomhedens forskellige udvekslinger (indlæsninger/udlæsninger) under ét tag - uanset filformat og leverandør/kundespecifikke tilretninger.

Forenklet arbejdsgang.
Brugerfladen i modulet er den samme uanset om:
- Samarbejdspartneren er en leverandør eller kunde
- Man udlæser eller indlæser.
- Dokumentet er et tilbud, ordre, bogført faktura el. lign.
- Filformatet er EDI, OIOXML, CSV, TXT el. lign.

Ved en indlæsning bliver dokumenterne indlæst i en kladde, der er opbygget på samme måde som det endelige dokument - med hoved og linier. De dokumenter, hvor der måtte være fejl på, kan så rettes
til, inden de overføres til det endelige dokument.

Med N/EDI modulet vil man derfor opleve, at de fleste fejlsituationer kan håndteres inde fra programmet, og man undgår at skulle genindlæse hele filen, alene fordi der er en fejl på ét af dokumenterne i filen.

Øvrige faciliteter.
- Fleksibel mapning af leverandørnumre, kundenumre, finans-kontonumre og varenumre.
- Logning af fejl under udveksling.
- Logning af valideringsfejl under overførsel fra indlæsningskladde til det endelige dokument.
- Sporingsposter/historik på fil og dokumentniveau.
- Backuptagning af indlæste filer. Samt mulighed for genindlæsning af filer og genudlæsning af dokumenter.
- Datostyret tilknytning af leverandører/kunder til en udvekslingsaftale.
- Åben for andre/nye filformater.


Naddon EDI (Electronic Data Interchange) til Microsoft Dynamics NAV er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.