Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Support + dokumentation

Der er ikke angivet et virksomhedslogo.

Udvidet brugerlog til Axapta

af Systemate A/S

Systemate A/S (Microsoft Gold Certified Partner) er en managementorienteret virksomhed, der blev grundlagt i 1985. Systemate A/S består af højtuddannede og erfarne medarbejdere med en fortid i industrivirksomheder – enten som specialister eller som ledere.
Systemate A/S er en af de mest erfarne leverandører af administrative IT-systemer til industrivirksomheder, hvor helhedssyn og resultater er i fokus. Vi beskæftiger os med rådgivning, udvikling og indførelse af moderne informationsteknologi til handels-, service-
og produktionsvirksomheder. Brugerlog-modulet bygger på det eksisterende databaselog-modul til Axapta, men videreudbygger funktionerne i dette, så det bliver langt lettere for den enkelte bruger at se ændringer foretaget i data. Hvem har rettet hvad og hvornår
er typiske spørgsmål der søges besvaret hurtigt og effektivt. I det eksisterende standard databaselog-modul er det alt for besværligt at fremfinde den nødvendige information. F.eks. kan database-logskærmbilledet ikke kaldes direkte fra det felt eller den record
man ønsker at se rettelserne for. Man skal først åbne det nødvendige skærmbillede under administrator/forespørgsler/databaselog og efterfølgende foretage adskillige søgninger for at fremfinde den ønskede information. En meget besværlig proces der med det udvidede
databaselog modul er gjort meget simpelt.


Forudsætninger for modulet: For at få vist en felt- eller record log skal standard databaselog-funktionalitet være sat op på det pågældende felt eller tabel.


Modulet indeholder: 

1) Felt Log (på rækken). Hvem har rettet i netop dette felt som brugeren står i? Eksempelvis varegruppen på en given vare. 

2) Felt Log (på alle rækker). Hvem har rettet i et givet felt på tværs af rækker? Eksempelvis varegruppen på tværs af alle varer. 

3) Record Log (alle felter på rækken). Hvem har foretaget rettelser på netop den record som brugeren står på og hvilke felter er der rettet i? 

4) Record Log (alle felter på alle rækker). Hvem har rettet i alle felter på alle rækker? Loggen viser f.eks. hvem der har rettet i hvilke felter på varekartoteket? 

5) Record Log (Alle rettelser på alt). Hvilke rettelser er foretaget i hele systemet. (felter, records, tabeller)

Udvidet brugerlog til Axapta er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.