Der er ikke angivet et virksomhedslogo.

AMC Direct Debit til Dynamics C5

af AMC Consult A/S

AMC Direct Debit til Dynamics C5 er en integreret løsning til opkrævning af debitorer samt betalinger af dine kreditorer.
Modulet muliggør automatisk trækning af dine PBS tilmeldte debitorer og udveksler data mellem C5 og PBS.
Med AMC-Direct Debet følger hele AMC-Banking og de faciliteter der ligger gheri, så som betaling af kreditorer, indlæsning af debitor indbetalinger samt afstemning af bankkonti, alt dette i et eller flere regnskaber samtidig. En anden spændende feature i AMC-Banking er at du fra nogle banker kan importere komplette kontoudtog til automatisk udligning. Efter at have importeret et kontoudtog søger C5 automatisk matchende poster i din bankfinanskonto for udligning.
Ud over at de skandinaviske lande i store træk er dækket ind rent formatmæssigt via AMC-Directdebet/Banking, er også en række europæiske pengeinstitutter understøttet.

AMC Direct Debit til Dynamics C5 er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

C5