Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Relaterede applikationer og services

Der er ikke angivet et virksomhedslogo.

C5 Håndterminal

af Pentacon A/S

Løsningen er fuldt integreret med Microsoft Dynamics C5.

Features:
Import at ordrelinier (projektlinier) samt lageroptælling/
status fra håndterminal
Man kan indlæse direkte på en ordre
Lager/Dagligt kan indlæses fra håndterminalen.
Optællingskladde eller status Kladde.
Systemet kan udbygges med indkøbsfunktion

Når håndterminalen sættes i docking-stationen, tømmes terminalen og der dannes en fil med de opsamlede data. Herefter indlæses ordrelinierne i C5

Løsningen gør det f.eks. enkelt og hurtigt at udføre status, en ellers meget tidskrævende og ofte fejlfuld funktion i mange virksomheder - eller anvend den til at indlæse direkte på en ordre (projekt).

Håndterminalen bruges til at scanne varenummeret med, derefter indtastes antallet på den pågældende vare og til sidst overføres data til økonomisystemet.

På denne måde sparer man meget af den tid, som man i "gamle dage" brugte på at taste varenumre og antal ind i økonomisystemet. I dag overføres data let og ubesværet og man opnår hurtigt det nødvendige overblik.

C5 Håndterminal er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.