Fischer & Kerrn A/S

CONCIERGE SERVICES – Booking system til møder, mødelokaler, ressourcer og forplejning, med mulighed for gæsteadministration og digital skiltning.

af Fischer & Kerrn A/S

CONCIERGE SERVICES er et booking system til Microsoft Outlook der optimerer alt vedrørende mødeplanlægningen og bookingen af ressourcer og services. Systemet omfatter gæsteregistrering med gæstekort og selvregistrering fra infostander samt digital skiltning i receptionen og ved mødelokalerne. Alle bookinger foretages nemt fra mødeindkaldelsen i Microsoft Outlook og bestillingerne sendes automatisk til køkkenet og andre berørte serviceenheder.

Systemet består af 6 moduler, der kan til- og fravælges efter den enkelte organisations behov.
Modulerne der kan vælges mellem er:

CONCIERGE RESSOURCER til nem booking af mødelokaler, biler, parkeringspladser, AV udstyr mv. Der kan bookes på tværs af afdelinger og brugeren får kun vist ledige ressourcer der passer til de opstillede kriterier til ressourcens placering, størrelse og fastmonteret udstyr.

CONCIERGE FORPLEJNING til nem bestilling af forplejning, bordopstillinger og andre services til møder.

CONCIERGE BOOKINGCENTER gør det muligt for en person eller afdeling at administrere og flytte rundt på andre personers bookinger.

CONCIERGE RECEPTION til ind- og udregistrering af gæster samt gæstekort. Der er mulighed for at tilkytte en infostander hvor gæster kan foretage indregistreringen.

CONCIERGE DISPLAY til visning af mødeinformation af mødeinformation på skærme i receptionen og ved mødelokalerne. Anvendes touch skærme kan lokalerne bookes direkte fra skærmene.

CONCIERGE EKSPORT til automatisk overførsel til økonomisystem.

CONCIERGE SERVICES – Booking system til møder, mødelokaler, ressourcer og forplejning, med mulighed for gæsteadministration og digital skiltning. er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.