Datacon A/S

Dataudveksling; samling af fakturaer, prislister, varestamdate etc.

af Datacon A/S

Med eCom fra Datacon samles al dataudveksling
med Dynamics AX et sted, så der skabes overblik
og sikkerhed for om dataene udveksles korrekt.
Hvorfor eCom:
• Overblik og sikkerhed for dataudvekslingen
• Hvornår opdager du fejlene i dag?
• Journalisering af alt!
• Værktøjskassen - der sparer tid og penge!
• eCom styrer navngivning, placering, udlæsning
og arkivering?
Document launcher
Den centrale del i eCom er Document launcher.
Document launcheren varetager alle aspekter
ved håndtering og afsendelse af data. Det er dels
navngivning og placering af filer, samt afsendelse
af disse via mail eller FTP. En vigtig egenskab ved
Document launcheren er netop at sikre mod fejl.
Document launcheren fungerer således som en
platform for de data, der skal sendes eller modtages
og fungerer dermed som værktøjskasse, når nye
programmer til dataudveksling, skal udvikles.
Der er i princippet ingen grænser for hvilke data/
dokumenter, der kan sendes eller modtages med
eCom, da fremsøgning eller opdatering af data kan
programmeres individuelt til afvikling i eCom.
Dokument oversigten
For brugeren er det dokument oversigten, der
fungerer som det daglige værktøj. Her kan alle
dokumenter hurtigt overvåges og der kan gribes
ind, hvis der er fejl.
AX eCom
samler dataene
Datacon A/S

Dataudveksling; samling af fakturaer, prislister, varestamdate etc. er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

3.0 - 2012

Udgivelsesdato

24-02-2009