Globeteam A/S

DMP (Danmarks Miljøportal/Danish Environment Portal) SSO solution

af Globeteam A/S
 • Applikationstype

  On-premises Applikation
 • Forretningsbehov

  Identity Management og Privacy, Internetsikkerhed, Indholdsstyring
 • Arbejder med

  Microsoft Active Directory Federation Services (ADFSv2), Microsoft SQL Server 64-Bit, SQL Server 2012 Enterprise Edition, System Center 2012 Data... (mere)
 • Branchefokus

  Finanssektor, Generelt - relevant for alle, Stat

I forbindelse med kommunalreformen blev ansvaret for am-ternes opgaver den 1. januar 2007 flyttet til kommunerne, de nye regioner og staten. Samtidig blev der oprettet nye statslige miljøcentre og data fra en lang række databaser samlet i store fællesoffentlige datasamlinger. Der opstod herved behov for at regulere adgangen til databa-serne for miljøsektorens brugere og for virksomheder, der leverer data til datasamlingerne.

Løsning
Etablering af en fælles portal til administration af brugere, roller og systemer, der dækker alle interessen-ternes behov.
Etablering af en fælles bruger- og rettighedsstyring baseret på en ny fælles rollemodel, der går på tværs af alle myndighederne i miljøsektoren.

Fase 1
I fase 1 benyttes central provisionering (replikering) af bruger-/rettighedsdata ud til systemerne.

Fase 2
I fase 2 etableres en løsning, der via WS-Federation standarden for føderation dynamisk giver adgang til systemerne gennem en så-kaldt token.
Det er muligt at tilkoble Java, ASP3 og .NET-baserede applikationer. Der er ligeledes udviklet specialløsninger til applikationer, der bliver afviklet via SiteMinder og Citrix.

Fordele:
Med et enkelt login logges brugerne automatisk ind til alle de miljøsystemer, de er autoriseret til.
SSO er en sikker løsning, der er i overensstemmelse med den fælles statslige it-sikkerhedsstandard, DS484:2005.
Løsningen giver meget mærkbare besparelser på administration og nyudvik-ling samt forøget fleksibilitet.
Det er omkostningseffektivt at skifte til føderationsløsningen.

DMP (Danmarks Miljøportal/Danish Environment Portal) SSO solution er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

2.0

Udgivelsesdato

22-01-2013