Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Support + dokumentation

Relaterede applikationer og services

Der er ikke angivet et virksomhedslogo.

IT Graphware C5 Brancheløsning til grafiske virksomheder herunder trykkerier

af Dansk DataserviceIT Graphware er ordrestyrings- og produktionsplanlægningssystemet til grafiske virksomheder herunder trykkerier. IT Graphware er fuldt integreret med Microsoft C5 og Microsoft Office og udgør derfor en sammenhængende brancheløsning til segmentet Publishing
& Printing. IT Graphware løser følgende grafiske arbejdsopgaver: - forkalkulation. Beregneren simulerer salgs- og egenpriser for en opgave på grundlag af produktionsdata. - tilbud. Afgivelse af tilbud på basis af forkalkulation. - ordreregistrering. Akcepterede
tilbud ordreregistreres. Ordrebekræftelse sendes til kunden og ordrepose dannes som produktionsgrundlag. - planlægning. Forkalkuleret tidsforbrug pr. ordre og omkostningssted opsamles i kapacitetskalenderen til brug ved prioritering af produktionsrækkefølgen.
- ressourceregistrering. Opsamling af produktionsdata, tid, materialer m.v. - efterkalkulation. - fakturering. Fakturering af færdigproducerede ordrer. Mulighed for aconto fakturering og samlefakturering af flere ordrer. - statistikker. Diverse salgs- og produktionsstatistikker.


IT Graphware C5 Brancheløsning til grafiske virksomheder herunder trykkerier er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.