Rand Management

LetTid er et system til tidsregistrering, som er udviklet i .NET og afvikles på SQL-server over Internettet eller Intranet. Lønningsbogholderiet kan hente data til lønafregning, registrering af feriedage m. v. og indlæse i lønkladde i C5, XAL og andre lønregnskaber.

LetTidsregistrering har en del om arbejdstider og en fraværsdel. Kan anvendes samlet eller hver for sig. Herved kan medarbejdere, som ikke skal tidsregistrere, holdes styr på fravær som feriedage, feriefridage/timer og sygdom med oplysninger til sikkerhedsudvalg efter regler i psykisk arbejdsmiljø og fraværsstatistik til DS/DA.

LetTidsystemet er opbygget modulært og fleksibelt, hvorfor skræddersyede tilpasninger kan laves efter behov.

LetTid er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.