Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Support + dokumentation

MONTES A/S

Montes OPS, Opgave og Projektstyring

af MONTES A/S

Montes OPS, Opgave og Projektstyring:
Med udgangspunkt i Microsoft C5, har Montes lavet modul til opgave- og projektstyring, herunder kalkulation og tilbudsgivning med valgfri integration til C5-lønmodul.
Modulet er lavet til ordreproducerende eller projektorienterede virksomheder, der ønsker præcis styring og overblik over igangværende opgaver.
Vi hævder, at alle medarbejdere er i stand til at anvende IT. Via et enkelt skærmbillede på en alment tilgængelig PC angiver medarbejderne selv, hvad der er anvendt på en opgave – både timer og materialer. Udover en mere præcis og hurtig registrering giver det store administrative besparelser.

Arbejdsdeling:
Opgavestyring understøtter arbejdsdeling mellem forskellige autorisationsniveauer i organisationen.
Avanceret opsætning af rettigheder, og registrering via password-beskyttede kladder, betyder, at medarbejdere med kort oplæring selv kan oprette opgaver og selv kan registrere varer og timer via en enkel kladde

Løn-integration:
Med integration til C5’s lønmodul overføres registrerede timer. Det sikrer nem og hurtig lønadministration.

Indkøb:
Der er lavet integration til C5’s indkøbsmodul. Det indebærer, at der direkte fra et indkøb kan angives, hvilken opgave en vare er indkøbt til, og hvilken salgspris varen skal have på netop denne opgave. Fra opgaven vises hvilke varer der er købt til opgaven, men stadig ikke er modtaget. Dermed sikres, at materialer ikke ”glemmes”.

Kalkulation:
Systemet opretter automatisk et opgavehierarki med hovedopgaver og underopgaver, der kan kalkuleres særskilt eller samlet. Underopgaver faktureres og afsluttes automatisk sammen med hovedopgaven.
Til hver underopgave er der lavet omfattende tilbuds- og kalkulationssystem. Det kan vælges, at tage udgangspunkt i et tidligere gennemført tilbud af samme type. Poster og rentabilitet i den gennemførte opgave vises, og de enkelte poster kan i nyt tilbud rettes på baggrund af de tidligere erfaringer.
På hver enkelt opgave, er der altid mulighed for at få vist en foreløbig efterkalkulation. Den viser, hvor meget der er budgetteret og hvor meget der er forbrugt. Det giver mulighed for at gribe ind på et tidligt tidspunkt, hvis en opgave er ved at udvikle sig uheldigt.

Analyse:
I enhver virksomhed er det essentielt at vide hvor pengene tjenes. Med Opgavestyring kan gennemførte tilbud kategoriseres efter dækningsgrad. Virksomheden opsætter selv regler for, hvornår en opgave betragtes som god, dårlig eller særdeles god. Gennemførte tilbuds

Montes OPS, Opgave og Projektstyring er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.