Team Data Solutions A/S

TDS DynamiskSkabelon

af Team Data Solutions A/S

Grundsystem
Systemet består af en ”kerne” med grundfunktioner og en ”skal” med de tilpasninger, der er individuelle for den enkelte kunde. TDS DynamiskSkabelon kan anvendes som en enkeltstående løsning eller som et supplement til de ESDH-systemer og fag-systemer, der er udbredt i kommuner, regioner og private virksomheder.
Fleksible integrationsmuligheder
Integrationsmulighederne til ESDH, fagsystemer og f.eks. Active Directory tilsikrer, at aktuelle brugeroplysninger kan hentes og benyttes. Således vil alle oplysninger, der er individuelle for den enkelte bruger og specifikke for den organisatoriske enhed, brugeren sidder i, kontrollere, hvilke elementer det enkelte dokument skal indeholde – herunder logo og brevhoved.I øvrigt kan TDS DynamiskSkabelon integrere med f. eks. en database, man selv opbygger og vedligeholder, eller f.eks. kundens telefonsystem, hvis det er dér, de mest aktuelle brugeroplysninger findes. Ønsker man ingen integration, kan brugerstyringen med en enkel løsning opbygges i Word.
Designskabelonerne
Løsningen baseres på så få designskabeloner som muligt. Designskabelonerne udformes efter reglerne i den aktuelle designguide og vil efterfølgende kontrollere opsætningen i form af typografier, marginer, mv. Når der efterfølgende indsættes en frase, vil denne tilpasse sig designguiden.M.h.t. logoer, som kan være et problempunkt, har TDS udviklet en stabil og dynamisk løsning, der fungerer, ved at brugerens tilhørsforhold checkes af systemet, der derefter indsætter det aktuelle logo.
Fraser / autotekster
TDS DynamiskSkabelon indeholder muligheden for at opbygge frasebiblioteker, som kan betyde en væsentlig forenkling af dokumentarbejdsgangene i afdelinger, der skal producere et større antal relativt ensartede dokumenter. Ligesom de øvrige data i systemet, er også frasebibliotekerne individuelle og styret via brugeroplysningerne. Dvs. når brugeren er logget ind i systemet, har vedkommende automatisk adgang til det/de relevant(e) frasebibliotek(er).Grundtrækkene ved TDS DynamiskSkabelon er, at det er et dynamisk system, hvor skabeloner og deres design styres via de brugeroplysninger, der allerede findes, og hvor der er store muligheder for individualisering i henhold til de forskellige behov i organisation.
Implementering og vedligeholdelse
TDS DynamiskSkabelon er, set fra IT-afdelingen, meget enkel at administrere, idet der blot én gang for alle skal oprettes et sæt ”pegepinde” i brugernes login-s

TDS DynamiskSkabelon er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.