Ikke vurderet endnu
0 stjerner

Prisangivelse

Køb

Support + dokumentation

Bredana Systemudvikling A/S

Smidigere godkendelse af kreditorfakturaer med AX

af Bredana Systemudvikling A/S

Med Bredana Dynamics AX Faktura Workflow modul lettes godkendelse af den store mængde kreditor-fakturaer, som virksomheden dagligt bruger mange ressourcer på at håndtere.

Fakturaer scannes – indhold afløftes

Fakturaerne scannes og indlæses i en Dynamics AX indgangsbog. Ved hjælp af applikationen ReadSoft INVOICES afløftes prædefinerede elementer såsom kreditor, fakturanummer og varelinjer. Herefter sender systemet en mail til rette godkender om, at der er en faktura, der kræver hans/hendes godkendelse, eller det autogodkender fakturaen ud fra givne kriterier.
Øget effektivitet og hastighed i behandling af kreditorfakturaer

Scanning af kreditorfakturaer sikrer, at fakturaerne ikke forsvinder eller kommer til at ligge på skriveborde rundt omkring i virksomheden. De fysiske bilag bliver således i administrationen, mens de bliver tilgængelige i elektronisk form i Dynamics AX.

Elektronisk godkendelse

Den enkelte bruger godkender både vare- og omkostningskreditorer elektronisk. Bredana Dynamics AX Faktura Workflow tilbyder fuld prokurastyring, så godkendte fakturaer automatisk skal godkendes af ens overordnede, hvis man ikke har fuldmagt til beløbet.

Automatisk godkendelse

Har man styr på sine stamdata, kan systemet konfigureres til automatisk godkendelse og bogføring, så fakturaen godkendes allerede ved ankomstregistrering. Det kan for eksempel gælde ved indkøb, der er modtaget, og hvor priserne på fakturaen ikke afviger fra priserne på indkøbet i Dynamics AX. Disse fakturaer kræver reelt ikke brugerinput og kan derfor bogføres med det samme – med væsentlig tidsbesparelse til følge.

Fakturavisning direkte i Dynamics AX

En stor fordel ved faktura workflow til Dynamics AX er, at man nemt kan tilgå fakturaen og få den vist – for eksempel fra kreditoren, lagerposten eller finansposten. Alle de vante opslag i gamle mapper kan dermed undgås.

Fordele ved faktura workflow:

• Papirløs proces med digitalt arkiv, der gør det nemt at finde gamle fakturaer
• Stram styring af fakturaregistrering og -godkendelse
• Hurtigere, logisk og overskueligt godkendelsesflow, der giver tidsbesparelser i hele organisationen
• Bedre overblik over kreditormassen
• Automatisk match af fakturaer med indkøbsordrer
• Jævnt fakturaarbejde i bogholderiet på grund af løbende indscanning
• Større fleksibilitet i form af mulighed for fakturagodkendelse fra hjemmearbejdspladser og af ikke Dynamics AX brugere

Besøg vores hjemmeside, hvor du kan læse mere om løsningen.

Smidigere godkendelse af kreditorfakturaer med AX er ikke vurderet af nogen kunder.

Sende en vurdering

Bemærk! De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er ikke udtryk for Microsofts mening.

Version

2012

Udgivelsesdato

24-09-2012
Skærmbillede 1 af 3 Skærmbillede 2 af 3 Skærmbillede 3 af 3
Skærmbillede 1 af 3 Skærmbillede 2 af 3 Skærmbillede 3 af 3